Lege flessen / jerrycans groeimiddel en voedingsstoffen

Ook lege flessen en jerrycans die door politie worden aangetroffen bij een hennepkwekerij worden vaak als een aanwijzing gezien voor een eerdere oogst. Aangenomen wordt dat de inhoud van deze flessen en jerrycans is gebruikt bij een eerdere kweek, die tot een oogst heeft geleid.

De politie vergeet hierbij echter dat iemand ook restanten van een bepaald groeimiddel of een voedingsstof kan kopen en/of dat het groeimiddel en de voedingsstoffen zijn gebruikt bij de laatste kweek, die door de politie is ontdekt. Van belang is dat goed wordt teruggerekend hoeveel groeimiddel en voedingsstoffen nodig zijn voor een volledige teelt van de hennepplanten, over een kweekperiode van 10 weken.

Terzake zijn de volgende uitspraken van belang:

Visuele waarneming lege flessen en jerrycans onvoldoende voor aannemen eerdere oogst

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 5 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:645
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken van het navolgende:

  • dat in de kweekruimte sprake was van kalkafzetting op het zeil en aan de onderzijde van de plantenpotten;
  • dat het filterdoek van de koolstoffilters was vervuild;
  • dat sprake was van stof op de kappen van de armaturen van de assimilatielampen en op het rotorblad van een ventilator;
  • dat in de plantenpotten potgrond aanwezig was waarin zich wortelresten bevonden;
  • dat in de woning diverse lege kannen en flessen aangetroffen waarin groei- en meststoffen hebben gezeten.

Het hof is van oordeel dat die, op slechts visuele waarnemingen van een opsporings-ambtenaar gebaseerde, vaststellingen noch afzonderlijk noch in onderlinge samenhang bezien, aannemelijk maken dat er in de betreffende hennepkwekerij sprake is geweest van een eerdere oogst. Het hof hecht geloof aan de verklaring van veroordeelde dat de in zijn woning aangetroffen kwekerij niet langer dan 4 weken in bedrijf is geweest en dat de in de kwekerij aanwezige apparatuur en overige attributen tweedehands waren aangeschaft. Er zijn uit het onderzoek ter terechtzitting geen althans onvoldoende doorslaggevende aanwijzingen van het tegendeel gebleken. De vordering wordt afgewezen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden