Pro deo advocaat bij navorderingsaanslag Belastingdienst niet mogelijk

Het is niet altijd mogelijk om een pro deo advocaat te krijgen wanneer u verweer wilt voeren tegen een navorderingsaanslag van de Belastingdienst bij de inkomsten uit een hennepkwekerij en de daarmee samenhangende ontnemingsvordering. Dit is zo bepaald in de werkinstructies van de Raad voor Rechtsbijstand.

Zienwijze

Voor het indienen van een zienswijze tegen een voorgenomen besluit tot oplegging van een navorderingsaanslag wordt over het algemeen GEEN toevoeging afgegeven.

Bezwaarschriftprocedure

In de bezwaarschriftprocedure kan er onder bijzondere omstandigheden wel een toevoeging worden afgegeven. Het moet dan gaan om een zaak die juridisch ingewikkeld is zodat de belanghebbende zich echt moet bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Gaat het enkel om een feitelijk of rekenkundig geschil dan kan er geen toevoeging worden afgegeven:

“Strafzaken in combinatie met fiscale geschillen
De samenloop van een belastinggeschil met een strafzaak maakt het belastinggeschil niet zonder meer complex. Het blijft een geschil van feitelijke dan wel rekenkundige aard. Belanghebbende wordt daarom geacht zijn eigen belangen te behartigen. Je wijst de aanvraag toevoeging af met tekstcode 180.

Voorbeelden van samenloop:
– Belastinggeschil met ontnemingsmaatregel Z230 en/of de strafzaak S040 (bijvoorbeeld hennepteelt).
– Voorlopige aanslag na politieonderzoek in een strafzaak
– Fiscale geschillen over de uitkomst van het BOOM-rapport dat wordt opgesteld in het kader van de strafzaak (BOOM=Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie)”

Beroep en hoger beroep

Voor de fase van beroep en hoger beroep wordt er altijd wel een toevoeging afgegeven. Pro deo rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat is hier dus wel mogelijk!

Bron: werkinstructies Raad voor Rechtsbijstand

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden