Stof op de lampenkappen

Met name stof op de lampenkappen (kappen van armaturen van assimilatielampen) bij een hennepkwekerij wordt al gauw gezien als een aanwijzing voor een eerdere oogst. Aangenomen wordt dat de stof wordt veroorzaakt door het gebrek aan ventilatie. Ook wordt de stof vaak aangetroffen op het stoffilter van de koolcilinder en op de elektra. 

Toch kan stof op de lampenkappen niet zonder meer een aanwijzing opleveren voor een eerdere oogst. Het is natuurlijk de vraag hoeveel stof er lag, en of er misschien andere oorzaken kunnen zijn geweest. Bij het bouwen van de hennepkwekerij komt er ook een behoorlijke hoeveelheid stof vrij indien er geboord moest worden. Die stof kan ook zijn neergeslagen op de lampenkappen, zonder dat er al is geteeld.
In de jurisprudentie wordt steeds vaker de  aanwezigheid van stof als onvoldoende aanwijzing voor een eerdere oogst gezien. Een positieve ontwikkeling voor de verdediging in hennepzaken! Wij zullen de belangrijkste uitspraken hierna noemen:

Stof kan ook ontstaan wanneer hennepkwekerij niet in werking was

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:3313
Het aantreffen van stof op kappen van armaturen van assimilatielampen, het stoffilter van de koolcilinder, de aanwezige elektra en het rotorblad van de ventilator maakt naar het oordeel van het hof niet dat zonder meer geconcludeerd kan worden dat er een eerdere oogst heeft plaatsgevonden. Daarbij heeft het hof enerzijds gelet op de verklaring van veroordeelde dat de materialen gebruikt en smerig waren. Anderzijds is het hof niet gebleken dat het stof niet kan ontstaan als de hennepkwekerij niet in werking is, in aanmerking genomen dat de bouw van de hennepkwekerij gelet op de verklaring van veroordeelde lang zou hebben geduurd.

Visuele waarneming stof op de lampenkappen onvoldoende voor aannemen eerdere oogst

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 5 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:645
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken van het navolgende:

  • dat in de kweekruimte sprake was van kalkafzetting op het zeil en aan de onderzijde van de plantenpotten;
  • dat het filterdoek van de koolstoffilters was vervuild;
  • dat sprake was van stof op de kappen van de armaturen van de assimilatielampen en op het rotorblad van een ventilator;
  • dat in de plantenpotten potgrond aanwezig was waarin zich wortelresten bevonden;
  • dat in de woning diverse lege kannen en flessen aangetroffen waarin groei- en meststoffen hebben gezeten.

Het hof is van oordeel dat die, op slechts visuele waarnemingen van een opsporingsambtenaar gebaseerde, vaststellingen noch afzonderlijk noch in onderlinge samenhang bezien, aannemelijk maken dat er in de betreffende hennepkwekerij sprake is geweest van een eerdere oogst. Het hof hecht geloof aan de verklaring van veroordeelde dat de in zijn woning aangetroffen kwekerij niet langer dan 4 weken in bedrijf is geweest en dat de in de kwekerij aanwezige apparatuur en overige attributen tweedehands waren aangeschaft. Er zijn uit het onderzoek ter terechtzitting geen althans onvoldoende doorslaggevende aanwijzingen van het tegendeel gebleken. De vordering wordt afgewezen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden