Noot Borgers over poging hennepteelt

Geplaatst op: 21 april 2017

De zaak NJ 2010, 337 ziet op de vraag of het inrichten van een hennepkwekerij een poging tot hennepteelt, of één de andere in artikel 3, onder B en C, Opiumwet genoemde gedragingen, oplevert. In hoeverre kunnen dan handelingen die voorafgaan aan hennepteelt strafrechtelijke aansprakelijkheid opleveren in het kader van de poging?

Lees meer >


Medicinale cannabis / hennep niet strafbaar

Geplaatst op: 27 januari 2016

Het telen van medicinale cannabis / hennep is onder omstandigheden niet strafbaar. In deze zaak werd een beroep gedaan op de geneeskundige toepassing van cannabis. Het beroep op noodtoestand door echtgenote van MS-patient werd gehonoreerd (ECLI:NL:PHR:2008:BC7938).

Lees meer >


Gedoogbeleid tot 5 hennepplanten; ook bij hoeveelheid van meer dan 30 gram

Geplaatst op: 19 februari 2014

In 2 gevallen zal het Openbaar Ministerie niet vervolgen:

1. Indien de verdachte niet meer dan 5 hennepplanten in bezit heeft gehad, en
2. Indien de verdachte niet meer dan 30 gram hennep aanwezig heeft gehad,
In beide gevallen geldt de bijkomende voorwaarde dat de verdachte afstand doet van de hennep(planten) na ontdekking.

Maar wat nu als er in de woning 5 planten worden aangetroffen, maar ook 326 gram hennep, die mogelijk van die 5 planten afkomstig kunnen zijn. Ook in dat geval mag het OM niet vervolgen, zoals ook volgt uit HR 26 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9183.

Lees meer >


Gedoogbeleid hennepplanten tot en met 5 planten, mits afstand bij ontdekking

Geplaatst op: 18 februari 2014

Het gedoogbeleid houdt in dat het aanwezig hebben van 5 hennepplanten in beginsel wordt gedoogd. Hiervoor vindt dat geen strafvervolging plaats. Er geldt wel een belangrijke voorwaarde. De verdachte moet na ontdekking afstand doen van de planten. Dit betekent dat de verdachte de planten niet langer mag houden. Hij moet toestaan dat de planten in beslag genomen worden, en hij moet ook toestemming geven aan de politie om de planten direct te vernietigen. Wanneer het Openbaar Ministerie in dat geval toch vervolgt, dan zal de rechter het OM niet-ontvankelijk verklaren.

Lees meer >


Dagvaarden niet toegestaan bij bezit hennep minder dan 1000 gram

Geplaatst op: 12 februari 2014

Wat veel mensen niet weten is dat de officier van justitie een verdachte in beginsel niet mag dagvaarden bij een bezit van minder dan 1000 gram hennep. In die zaken mag de officier van justitie wel op een andere manier bestraffen, zoals via een strafbeschikking. U kunt dan een boete of – na een hoorzitting – een werkstraf.

Lees meer >


Mate van professionaliteit hennepkwekerij

Geplaatst op: 11 februari 2014

De mate van professionaliteit van de hennepkwekerij kan van belang zijn voor de uiteindelijk op te leggen straf. Het is daarom belangrijk dat hierop – waar mogelijk – ook verweer op wordt gevoerd door de advocaat. De mate van professionaliteit is afhankelijk van de indicatoren voor bedrijfsmatig handelen met betrekking tot hennepteelt.

Bedrijfsmatig handelen hennepteelt

In geval van teelt van niet meer dan 5 planten wordt aangenomen dat sprake is van niet beroeps/bedrijfsmatige teelt. Datzelfde geldt voor de aanwezigheid van een hoeveelheid van minder dan 30 gram hennep. Er volgt dan bij ontdekking politiesepot met afstand. Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Teelt door minderjarigen leidt echter altijd tot een strafrechtelijke reactie.

Indicatoren voor bedrijfsmatig handelen met betrekking tot de teelt van hennep

  1. Hoeveelheid planten meer dan 5.
  2. Professionaliteit
Professionaliteit Laag/amateuristisch Hoog/professioneel
Belichting daglicht kunstlicht op tijdklokken
Voeding gieter centraal geregeld bevloeiingssysteem
Ruimte balkon, tuin afgescheiden ruimte in huis kas of grote, verdeelde en afgeschermde ruimte
Afscherming geen geïsoleerd m.b.t. daglicht en temperatuur
Ventilatie geen afzuiging naar buiten
Verwarming geen wel Thermostaat gestuurd
Bodem aarde, potgrond steenwol, hydrocultuur
Ziektebestrijding geen wel Signaleringsvellen, biologisch
Verwerking klein in eigen beheer uitbesteed aan manicultuurbedrijf
Plantmateriaal onbekend zaad geselecteerd zaad stekken van eigen planten of extern gekocht
CO2-suppletie geen wel gestuurde installatie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden