Vervuilde koolstoffilters

Bij het vaststellen van de vervuiling van de koolstoffilters wordt door de politie gekeken naar de vervuiling van de witte filterdoek die aan de buitenzijde is aangebracht. Hoe zwaarder de filterdoek is vervuild, hoe langer de filterdoek in de kweekruimte aanwezig is geweest. Er is echter nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vervuiling van de filterdoek op de koolstoffilter en de relatie tot eerdere oogsten.

Visuele waarneming vervuilde koolstoffilter onvoldoende voor aannemen eerdere oogst

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, van 5 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:645
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken van het navolgende:

  • dat in de kweekruimte sprake was van kalkafzetting op het zeil en aan de onderzijde van de plantenpotten;
  • dat het filterdoek van de koolstoffilters was vervuild;
  • dat sprake was van stof op de kappen van de armaturen van de assimilatielampen en op het rotorblad van een ventilator;
  • dat in de plantenpotten potgrond aanwezig was waarin zich wortelresten bevonden;
  • dat in de woning diverse lege kannen en flessen aangetroffen waarin groei- en meststoffen hebben gezeten.

Het hof is van oordeel dat die, op slechts visuele waarnemingen van een opsporings-ambtenaar gebaseerde, vaststellingen noch afzonderlijk noch in onderlinge samenhang bezien, aannemelijk maken dat er in de betreffende hennepkwekerij sprake is geweest van een eerdere oogst. Het hof hecht geloof aan de verklaring van veroordeelde dat de in zijn woning aangetroffen kwekerij niet langer dan 4 weken in bedrijf is geweest en dat de in de kwekerij aanwezige apparatuur en overige attributen tweedehands waren aangeschaft. Er zijn uit het onderzoek ter terechtzitting geen althans onvoldoende doorslaggevende aanwijzingen van het tegendeel gebleken. De vordering wordt afgewezen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden