Wortelresten in de potten

Ook wortelresten die door politie worden aangetroffen in de plantenpotten bij een hennepkwekerij worden vaak als een aanwijzing gezien voor een eerdere oogst. Aangenomen wordt dat deze wortelresten toebehoren aan eerdere hennepplanten die al zijn geoogst, en dat nu in dezelfde potten opnieuw wordt gekweekt. 

De politie vergeet hierbij echter dat de potten ook tweedehands kunnen zijn verkregen van derden, die wellicht hiervoor zelf ook hennep hebben geteeld in die potten. 

Dit zien we ook terug in steeds meer uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven:

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, van 5 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:645
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken van het navolgende:

  • dat in de kweekruimte sprake was van kalkafzetting op het zeil en aan de onderzijde van de plantenpotten;
  • dat het filterdoek van de koolstoffilters was vervuild;
  • dat sprake was van stof op de kappen van de armaturen van de assimilatielampen en op het rotorblad van een ventilator;
  • dat in de plantenpotten potgrond aanwezig was waarin zich wortelresten bevonden;
  • dat in de woning diverse lege kannen en flessen aangetroffen waarin groei- en meststoffen hebben gezeten.

Het hof is van oordeel dat die, op slechts visuele waarnemingen van een opsporings-ambtenaar gebaseerde, vaststellingen noch afzonderlijk noch in onderlinge samenhang bezien, aannemelijk maken dat er in de betreffende hennepkwekerij sprake is geweest van een eerdere oogst. Het hof hecht geloof aan de verklaring van veroordeelde dat de in zijn woning aangetroffen kwekerij niet langer dan 4 weken in bedrijf is geweest en dat de in de kwekerij aanwezige apparatuur en overige attributen tweedehands waren aangeschaft. Er zijn uit het onderzoek ter terechtzitting geen althans onvoldoende doorslaggevende aanwijzingen van het tegendeel gebleken. De vordering wordt afgewezen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden