Aftrekbaarheid kosten criminele activiteiten

Voor de belastingheffing is het in beginsel niet van belang of er winst wordt behaald met legale of illegale activiteiten. In beide gevallen is de winst onderworpen aan belastingheffing en zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.
Dit wordt echter anders na een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter. Artikel 3.14 lid 1 onder d Wet Inkomstenbelasting bepaalt dat de kosten die samenhangen met een misdrijf niet voor fiscale aftrekbaarheid in aanmerking komen. Datzelfde geldt indien een strafbeschikking is uitgevaardigd (art. 3.14 lid 1 onder e Wet Inkomstenbelasting).

Ontnemingsmaatregel

De ontnemingsmaatregel is uitgezonderd van de kosten die verband houden met een misdrijf (art. 3.14 lid 4 IB). Dit heeft tot gevolg dat het bedrag van de door de strafrechter opgelegde ontnemingsmaatregel aftrekbaar is van de fiscale winst. Voorwaarde voor deze fiscale aftrekbaarheid is wel dat het ontnomen voordeel eerder in de belastingheffing is betrokken.

< Terug naar Meer informatie "navorderingsaanslag belastingdienst"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden