Onschuldpresumptie bij navorderingsaanslag belastingdienst

Geplaatst op: 16 augustus 2018

Wanneer u als verdachte in de strafzaak (gedeeltelijk) wordt vrijgesproken en de ontnemingsvordering wordt afgewezen, biedt dat ook weer goede mogelijkheden om onder de navorderingsaanslag van de Belastingdienst uit te komen. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 7 augustus 2018,  ECLI:NL:RBGEL:2018:2986. In die zaak werd een beroep gedaan op de onschuldpresumptie als bedoeld in het arrest Melo Tadeu van het EHRM van 23 oktober 2014 (zoals uitgelegd in Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:958). Omdat de Belastingdienst niet op een andere manier aannemelijk kon maken dat belanghebbende inkomsten heeft gehad uit hennepteelt is het beroep gegrond verklaard.

Lees meer >


Aftrekbaarheid kosten criminele activiteiten

Geplaatst op: 08 april 2014

Voor de belastingheffing is het in beginsel niet van belang of er winst wordt behaald met legale of illegale activiteiten. In beide gevallen is de winst onderworpen aan belastingheffing en zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.
Dit wordt echter anders na een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter. Artikel 3.14 lid 1 onder d Wet Inkomstenbelasting bepaalt dat de kosten die samenhangen met een misdrijf niet voor fiscale aftrekbaarheid in aanmerking komen. Datzelfde geldt indien een strafbeschikking is uitgevaardigd (art. 3.14 lid 1 onder e Wet Inkomstenbelasting).

Lees meer >


Belastinginspecteur is niet gebonden aan oordeel rechter in ontnemingsprocedure

Geplaatst op: 06 april 2014

Het kan zo zijn dat de rechter in de ontnemingsprocedure tot een veel lager ontnemingsbedrag komt dan dat door de politie was berekend. U zou verwachten dat de belastinginspecteur dan ook dat lagere bedrag moet aanhouden, maar dat is niet het geval. De belastinginspecteur hoeft geen rekening te houden met het oordeel van de rechter in de ontnemingsprocedure, maar in verband met het verbod op willekeur dient de vaststelling wel op een redelijke schatting te berusten.

Lees meer >


Redenen voor verlaging boete bij hennepkwekerij

Geplaatst op: 06 april 2014

De inspecteur van de Belastingdienst kan aan een belastingplichtige een boete opleggen. Dit kan een verzuimboete of een vergrijpboete zijn, afhankelijk van de reden van de op te leggen boete. Als belastingplichtige kunt u als verweer voeren dat de boete moet worden verlaagd. Er kunnen daarvoor verschillende verweren worden gevoerd.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden