Lagere straf voor knippen hennep

Voor het knippen van hennep gelden lagere straffen dan voor het telen van hennep of andere (directe) betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5790.

Advocaat: lagere straf voor knippen hennep

De advocaat heeft betoogd dat de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting ter zake van hennepteelt niet als uitgangspunt moeten worden genomen bij de strafoplegging in de onderhavige zaak, nu verdachte alleen hennepplanten heeft geknipt. Hennepteelt dient als een grotere inbreuk op de rechtsorde te worden beschouwd dan het enkel knippen van hennepplanten. Om dit standpunt te onderbouwen, heeft de raadsman gewezen op het arrest van het gerechtshof Leeuwarden van 7 december 2010 (ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8122) en het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 23 april 2013 (ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ8332). In beide zaken is de verdachte veroordeeld ter zake van het knippen van hennepplanten. Het hof in Leeuwarden heeft aan de verdachte een geldboete van 1.000 euro opgelegd en de rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de verdachte tot een taakstraf van 40 uur. Gelet daarop dient in de onderhavige zaak een lagere straf aan verdachte opgelegd te worden dan de politierechter heeft gedaan.

Gerechtshof: LOVS Oriëntatiepunten zien niet op incidenteel knippen hennep

Het gerechtshof volgt de advocaat in dit standpunt en overweegt dat de LOVS Oriëntatiepunten niet zien op het incidenteel knippen van hennep:

“Niet is gebleken dat verdachte enige zeggenschap heeft gehad over de in het pand aan de [adres] te Enschede aanwezige hennepkwekerij. Verdachte heeft geholpen met het knippen van de in deze kwekerij aanwezige hennepplanten en heeft daarmee een ondergeschikte rol gespeeld. De landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting ter zake van hennepteelt zien niet op incidenteel knipwerk in een hennepkwekerij, maar op het telen van hennepplanten. Gelet hierop is het hof – met de raadsman – van oordeel dat deze oriëntatiepunten niet als maatgevend voor de strafoplegging in de onderhavige zaak moeten worden beschouwd. Het hof acht oplegging van een taakstraf van 40 uur subsidiair 20 dagen vervangende hechtenis in dit geval een genoegzame bestraffing.

Het hof heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en in het bijzonder ook op het feit dat verdachte niet eerder is veroordeeld ter zake van overtreding van de Opiumwet.”

< Terug naar Meer informatie "straffen bij hennepkwekerij"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden