Machtiging binnentreden uitsluitend voor een specifieke woning

Een hulpofficier van justitie is krachtens artikel 3 van de Algemene Wet op het Binnentreden bevoegd tot het afgeven van een machtiging tot binnentreden op een specifiek adres. Dit betekent dat het de hulpofficier niet is toegestaan om een machtiging af te geven voor iedere woning waarin de bedoelde persoon/het bedoelde goed zich bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden.

Toch leidt dit niet snel tot een onherstelbaar vormverzuim op grond waarvan bewijsuitsluiting moet volgen. Dit speelde ook in een strafzaak bij de rechtbank Limburg, 9 april 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ6852. In die zaak overwoog de rechtbank als volg

In casu is op de betreffende machtiging niet alleen aangekruist dat zonder toestemming van de bewoner mag worden binnengetreden in de woning gelegen aan de [adres], maar ook in iedere woning waarin de bedoelde persoon/het bedoelde goed zich bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden. De rechtbank verbindt hieraan geen consequenties nu van deze verdergaande bevoegdheid geen gebruik is gemaakt, er is immers enkel binnengetreden aan de [adres]. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte niet in zijn belangen is geschaad en dat het binnentreden op grond van de daartoe afgegeven machtiging rechtmatig heeft plaatsgevonden.

< Terug naar Meer informatie "binnentreden"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden