Netverlies netbeheerder; gemiddelde inkoopprijs bij berekening schade

Netverlies bestaat voor de Netbeheerder uit twee componenten: de technische netverliezen en de administratieve netverliezen. De omvang van het netverlies wordt vastgesteld door de hoeveelheid elektrisch vermogen te meten die enerzijds op het elektriciteitsnetwerk wordt ingevoed en anderzijds van het elektriciteitsnet wordt afgenomen. Het verschil is het totaal aan netverlies.

Het technische netverlies is de energie de verloren gaat tijdens het transport van de elektriciteit. Dit type netverlies uit zich in de vorm van het warm worden van elektriciteitskabels.

Het verschil tussen het berekende technische netverlies en het totale netverlies wordt het administratieve netverlies genoemd. Deze categorie wordt mede veroorzaakt door elektriciteitsdiefstal.

In de systematiek van de elektriciteitsmarkt (weergegeven in de Netcode, Systeemcode en Meetcode) wordt het netverlies als “verbruik” aan de netbeheerder toegerekend. De netbeheerder wordt geacht de elektriciteit ter dekking van net netverlies zelf in te kopen bij een leverancier of handelaar op de elektriteitsbeurs (APX). De kosten voor het netverlies komen daarmee voor rekening van de regionale netbeheerder. Op basis van jaarlijkse prognoses kopen de regionale netbeheerders hun geprognosticeerd netverlies in bij genoemde handelaren/leveranciers.

Door de omvang van het netwerk van de netbeheerders behoren zij tot de grootste verbruikers/partijen op de elektriciteitsmarkt. Zij kunnen daardoor voor zichzelf tegen gemiddeld langere prijzen elektriciteit inkopen dan kleinere partijen. Bovendien kopen de netbeheerders deze elektriciteit niet in om hiermee als tussenhandelaar of leverancier aan derden (consumenten en grootverbruikers) bedrijfswinsten te maken. De inkoopprijzen van de elektriciteit liggen daardoor gemiddeld lager dan de tarieven die leveranciers aan consumenten en grootverbruikers rekenen. Omdat de inkooptarieven gedurende een periode van energiediefstal variabel kunnen zijn, wordt in de fraudefactuur gerekend met een gemiddelde inkoopprijs.

Het is echter wel noodzakelijk dat u goed oplet dat u niet het consumententarief betaalt, doch enkel het (gemiddelde) inkooptarief van de netbeheerder.

< Terug naar Meer informatie "diefstal elektriciteit"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden