Scriptie bestuursrechtelijke hennepruiming

Geplaatst op: 08 maart 2014

Bij een bestuursrechtelijke hennepruiming kan de overheid een inmenging plegen in de mensenrechten van de betrokkenen. Het is de vraag of een dergelijke inmenging wel gerechtvaardigd is. Op grond van de jurisprudentie van het EHRM moet een inmenging worden getoetst aan drie voorwaarden: het vereiste van een wettelijke grondslag (‘law’-vereiste), of voldaan is aan één van de doelcriteria en of de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving (‘necessity’-toets). Deze laatste toets betreft met name de proportionaliteit van de maatregel en vraagt een belangenafweging in het concrete geval. In deze scriptie zijn in verband met de omvang van het onderzoek niet alle aspecten van de bestuursrechtelijke hennepruiming onderzocht.

Lees meer >


Wettelijk kader bestuursrechtelijke aanpak hennepkwekerij

Geplaatst op: 01 maart 2014

Bij een ontdekking van een hennepkwekerij kunt u niet alleen te maken krijgen met politie en justitie, maar ook met de gemeente. De gemeente zal op grond van spoedeisende bestuursdwang de hennepkwekerij ontmantelen en de planten en kweekmaterialen afvoeren. Hoe dat precies in z’n werk gaat het wat daarvoor de wettelijke grondslag is, kunt u lezen in een speciaal daarvoor opgestelde infofactsheet van het Centrum Criminaliteitspreventie.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden