Scriptie bestuursrechtelijke hennepruiming

Bij een bestuursrechtelijke hennepruiming kan de overheid een inmenging plegen in de mensenrechten van de betrokkenen. Het is de vraag of een dergelijke inmenging wel gerechtvaardigd is. Op grond van de jurisprudentie van het EHRM moet een inmenging worden getoetst aan drie voorwaarden: het vereiste van een wettelijke grondslag (‘law’-vereiste), of voldaan is aan één van de doelcriteria en of de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving (‘necessity’-toets). Deze laatste toets betreft met name de proportionaliteit van de maatregel en vraagt een belangenafweging in het concrete geval. In deze scriptie zijn in verband met de omvang van het onderzoek niet alle aspecten van de bestuursrechtelijke hennepruiming onderzocht.

De conclusies van het onderzoek zijn dan ook beperkt tot de bestudeerde onderdelen van een hennepruiming. Een algemeen oordeel over de bestuursrechtelijke hennepruiming als geheel kan dan ook niet worden gegeven. De volgende aspecten van een bestuursrechtelijke hennepruiming zijn in het kader van deze scriptie getoetst aan de mensenrechten:
• het binnentreden in de woning;
• de inbeslagname en vernietiging van zaken;
• het verstrekken van persoonsgegevens door het bestuursorgaan aan derde partijen zoals woningcorporaties en hypotheekverstrekkers;
• het sluiten van de woning op grond van art. 13b Opw;
• het toepassen van spoedeisende bestuursdwang en kostenverhaal bij een minderjarige overtreder.

Scriptie “Bestuursrechtelijke hennepruiming”

< Terug naar Meer informatie "huisuitzetting"
< Terug naar Meer informatie "opruimingskosten gemeente"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden