Positie van de huurder die geen contract heeft met de netbeheerder en die niet betrokken is bij de hennepkwekerij

Een huurder die zelf geen overeenkomst voor de energielevering heeft gesloten, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstal van elektriciteit wanneer hij verder niet betrokken is bij de hennepkwekerij. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, 14 april 2010 RBROT:2010:BM1583.

In deze uitspraak overweegt de rechtbank als volgt:

” Bij deze beoordeling staat voorop dat niet in geschil is dat [gedaagde] geen overeenkomst met Stedin had en dat hij zelf niet betrokken was bij de hennepkwekerij in de woning. In een dergelijk geval geldt als algemeen uitgangspunt dat [gedaagde] niet aansprakelijk is jegens Stedin voor de door haar geleden schade, tenzij hij wist of behoorde te weten dat iemand anders in de door hem gehuurde woning een hennepkwekerij had gevestigd. Dat [gedaagde] dit wist of hoorde te weten, is door Eneco wel gesteld, maar is door haar niet concreet en feitelijk onder¬bouwd nadat [gedaagde] had aangevoerd dat hij de woning had onderverhuurd. In de kern stelt Eneco niet meer dan dat [gedaagde] huurder was, dat hij de contractuele verplichting had om de woning zelf te gebruiken en dat aannemelijk is dat hij moet hebben geweten wat er in de woning gebeurde danwel dat hij de woning had kunnen controleren. In het licht van de stelling van [gedaagde] dat hij had onderverhuurd, had het op de weg van Eneco gelegen om de gestelde kennis van [gedaagde] nader te onderbouwen. Anders dan Eneco lijkt te betogen, brengt de enkele omstandigheid dat [gedaagde] de mogelijkheid had om de woning te inspecteren nog niet mee dat [gedaagde] jegens Stedin gehouden was om dergelijke inspecties uit te voeren. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat [gedaagde] niet bekend was met de hennepkwekerij en dat hij dat ook niet hoefde te zijn. Hij is hiervoor dan ook niet aansprakelijk.”

< Terug naar Meer informatie "diefstal elektriciteit"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden