Redenen voor verlaging boete bij hennepkwekerij

De inspecteur van de Belastingdienst kan aan een belastingplichtige een boete opleggen. Dit kan een verzuimboete of een vergrijpboete zijn, afhankelijk van de reden van de op te leggen boete. Als belastingplichtige kunt u als verweer voeren dat de boete moet worden verlaagd. Er kunnen daarvoor verschillende verweren worden gevoerd.

Omkering bewijslast

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 18 januari 2008, nr. 41 832, gepubliceerd op rechtspraak.nl onder LJN: BC1962, overwogen dat bij de beoordeling of een boete passend en geboden is rekening gehouden moet worden met de omstandigheid dat de boete is vastgesteld met omkering van de bewijslast. Dit betekent niet dat toepassing van omkering van de bewijslast in alle gevallen leidt tot matiging van de boete.

Financiële omstandigheden betrokkene

Op grond van paragraaf 7, lid 5 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst kan rekening worden gehouden met de financiële omstandigheden van belanghebbende ten tijde van het opleggen van de boete.

Voorbeelden in de jurisprudentie

In de jurisprudentie zien we de volgende zaken terugkomen waarbij een verlaging van de boete heeft plaatsgevonden.

  • Rechtbank Zeeland West-Brabant, 13 februari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ4421
    Naar het oordeel van de rechtbank is een boete van uiteindelijk 50%, rekening houdend met de vaststelling van de aanslag met omkering van de bewijslast en de financiële draagkracht van belanghebbende, op grond van het vorenoverwoge, passend en geboden. De boete dient dus te worden verminderd tot € 597,50 (50% van € 1.195).
< Terug naar Meer informatie "navorderingsaanslag belastingdienst"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden