Regelen schakelbord onvoldoende voor medeplegen hennepteelt

In zijn algemeenheid valt niet aan te geven of het verlenen van hulp aan een ander bij de opbouw van een hennepkwekerij voldoende is om te komen tot een bewezenverklaring van medeplegen van hennepteelt. In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, van 23 september 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BF2612 werd geoordeeld dat het regelen van een schakelbord onvoldoende is om te komen tot een bewuste en nauwe samenwerking. De rechtbank overwoog als volgt:

De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij deze kwekerij. Uit de inhoud van diverse afgeluisterde telefoongesprekken kan echter worden afgeleid dat de verdachte in elk geval op een avond medeverdachte [medeverdachte 4] , de bewoner van het pand aan de [straatnaam 4], heeft geholpen met het ophangen van lampen voor de kwekerij. Dit betekent dat de verdachte wel degelijk een aandeel heeft gehad in het opbouwproces. 
In zijn algemeenheid valt niet aan te geven of het verlenen van hulp aan een ander bij de opbouw van een hennepkwekerij voldoende is voor de bewezenverklaring van medeplegen van hennepteelt. Voor medeplegen is vereist dat de helper als een min of meer gelijkwaardig deelnemer aan de kwekerij moet worden beschouwd en dat hangt weer af van verschillende factoren, zoals de grootte van het aandeel in het opbouwproces en de aard en intensiteit van de samenwerking met de personen die de planten plaatsen en verzorgen
Uit het onderzoek ter terechtzitting kan onvoldoende worden afgeleid dat de verdachte meer heeft gedaan dan het (éénmalig) ophangen van lampen. Dit betekent dat het ervoor moet worden gehouden dat zijn bemoeienis met de kwekerij dusdanig beperkt was dat de verdachte niet als een gelijkwaardige deelnemer aan de kwekerij wordt gezien en dat aldus zijn rol niet kan worden gekwalificeerd als medeplegen. Duidelijk is wel dat de verdachte medeplichtigheid aan het telen van hennep kan worden verweten, maar dit is door de officier van justitie niet ten laste gelegd. De rechtbank kan daaraan dan ook geen gevolgen verbinden en zal de verdachte vrijspreken van dit feit.”

< Terug naar Meer informatie "medeplegen en medeplichtigheid"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden