Woning op naam pakken is onvoldoende voor medeplichtigheid hennepteelt

Geplaatst op: 20 december 2017

Het op naam pakken van een woning (via bijv. een huurovereenkomst) is op zichzelf genomen onvoldoende om te komen tot medeplichtigheid voor hennepteelt. Voor medeplichtigheid aan hennepteelt is namelijk dubbel opzet vereist. Het hof had de verdachte veroordeeld omdat hij zich ervan had moeten vergewissen dat er in het betreffende pand (bijvoorbeeld in de kelder) geen strafbare feiten zouden worden gepleegd en de verdachte dat had nagelaten, maar dit is volgens de Hoge Raad onvoldoende voor het aannemen van voorwaardelijk opzet (HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:226).

Lees meer >


Ter beschikking stellen woning is hooguit medeplichtigheid en geen medeplegen telen hennep

Geplaatst op: 14 oktober 2017

Het ter beschikking stellen van een woning, is meer een handeling die als medeplichtigheid bij het telen van hennep kan worden aangemerkt, dan een handeling die als het medeplegen van dat telen van hennep moet worden beschouwd. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in HR 28 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:336

Lees meer >


Wetenschap hennepplantage in huis is onvoldoende voor medeplegen

Geplaatst op: 17 oktober 2016

Dat de verdachte wellicht wel de wetenschap had van een hennepplantage in huis, door de geur die zich in het huis bevond en zich hiervan niet heeft gedistantieerd, is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de verdachte opzet had op het telen dan wel het aanwezig hebben van hennep. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Limburg, 19 juli 2016, NbSr 2016, 189.

Lees meer >


Verhuur schuur aan onbekenden levert medeplichtigheid aan hennepteelt op

Geplaatst op: 05 september 2016

Door het verhuren van een schuur aan onbekenden maakt de verdachte zich schuldig aan medeplichtigheid aan hennepteelt. Het levert in ieder geval geen medeplegen op.

Lees meer >


Aanwezigheid in hennepkwekerij, maar rol onbekend; vrijspraak

Geplaatst op: 05 september 2016

Wanneer u wordt aangetroffen in of bij een hennepkwekerij, is met name de verklaring die u geeft over uw aanwezigheid aldaar bepalend voor de uitkomst van de zaak. Verklaart u dat u bij toeval daar was, zonder dat u betrokken bent geweest bij de hennepkwekerij, dan moet vrijspraak volgen voor zover het medeplegen als de medeplichtigheid aan een hennepkwekerij. Dit was ook zo in de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26 juli 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3144.

Lees meer >


Opruimen planten zonder wetenschap hennepkwekerij

Geplaatst op: 05 september 2016

Het opruimen van een hennepkwekerij levert normaal gesproken ook betrokkenheid op in de zin van medeplegen van het opzettelijk bezit van hennep. Toch kun je hier onder omstandigheden ook onder uitkomen, mits je maar het juiste bij de politie verklaard. In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, 27 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5906 ging het om een verdachte die zijn broer had meegeholpen met het opruimen van afval, aarde en plantenresten, zonder dat hij wist dat het hier ging om afval dat van een hennepkwekerij afkomstig was. De politierechter sprak hem om die reden vrij van betrokkenheid bij de hennepkwekerij.

Lees meer >


Weten van hennepkwekerij in woning is onvoldoende voor medeplegen

Geplaatst op: 16 april 2016

Dat de verdachte wist dat de medeverdachte een hennepplantage exploiteerde in de woning waar zij verbleef en zij zich daar (…) niet van heeft gedistantieerd zijn onvoldoende om aan te nemen dat verdachte het opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten heeft medegepleegd (vlg. HR 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2861).

Lees meer >


Geen bewijs medeplegen hennepkwekerij na onderverhuur appartement of huis

Geplaatst op: 20 maart 2015

Het klassieke verhaal van een verdachte ‘dat hij zijn huis of appartement heeft onderverhuurd aan een andere persoon, terwijl hij diens naam niet wil noemen, kan slagen, zo blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Maastricht van 5 oktober 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BU3028. In deze uitspraak was er sprake van onderverhuur van een appartementencomplex. De verdachte (=verhuurder) verklaart daarbij dat hij het appartement had onderverhuurd en dat hij niet wist dat er een hennepkwekerij in het appartement zou komen. Er was geen huurovereenkomst en de betalingen geschiedde in contanten. Toch sprake de rechtbank hem vrij.

Lees meer >


Medeplichtigheid bij hennepkwekerij na onderverhuur niet snel aangenomen

Geplaatst op: 18 februari 2014

Medeplichtigheid bij onderverhuur van een woning, of een gedeelte hiervan, aan een ander, in welke ruimte later een hennepkwekerij wordt aangetroffen, wordt niet snel aangenomen. Dit blijkt ook wel uit de uitspraak van de Hoge Raad van 25 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4845.

Lees meer >


Regelen schakelbord onvoldoende voor medeplegen hennepteelt

Geplaatst op: 11 februari 2014

In zijn algemeenheid valt niet aan te geven of het verlenen van hulp aan een ander bij de opbouw van een hennepkwekerij voldoende is om te komen tot een bewezenverklaring van medeplegen van hennepteelt. In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, van 23 september 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BF2612 werd geoordeeld dat het regelen van een schakelbord onvoldoende is om te komen tot een bewuste en nauwe samenwerking. De rechtbank overwoog als volgt:

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden