Sluiting woning in strijd met art. 8 EVRM

Sluiting van de woning vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij kan onder omstandigheden een schending opleveren van artikel 8 EVRM (het recht op de persoonlijke levenssfeer). Dit volgt uit verschillende arresten van het EHRM.

  • EHRM 27 mei 2004, nr. 66746/01 (Connor tegen UK)
  • EHRM 13 mei 2008, nr. 19009 (McCann tegen UK)

Een enkel beroep op artikel 8 EVRM zal in de praktijk nauwelijks effect hebben, maar dit verweer heeft wel kans van slagen wanneer tevens door de advocaat wordt gewezen op de onevenredig zware gevolgen voor de betrokkene(n).

EHRM 27 mei 2004, nr. 66746/01 (Connor tegen UK)

Relevantie:
In deze uitspraak heeft het EHRM bepaald dat de “margin of appreciation” bij schendingen van artikel 8 EVRM versmald is ten opzichte van andere gevallen. Dit houdt in dat niet snel voldaan is aan de eis van noodzakelijkheid in een democratische samenleving. De overheid moet bij het maken van inbreuk op de rechten van artikel 8 van het EVRM terughoudend zijn.

Het EHRM legt de nadruk op een ruime werking van dit artikel en vernauwt de “margin of appreciation” voor de lidstaten. In het bijzonder acht het EHRM het van belang dat inwoners van een land toegang hebben tot een onafhankelijke rechter, om zo het besluit tot sluiting van hun woning voor te kunnen leggen. Hierbij slaat het EHRM acht op de mogelijkheden om een succesvol beroep te doen op artikel 8 EVRM bij de nationale rechter.

EHRM 13 mei 2008, nr. 19009 (McCann tegen UK)

Relevantie:
In deze uitspraak heeft het EHRM bepaald dat: “The loss of one’s home is a most extreme form of interference with the right to respect for the home”, ook wel artikel 8 van het EVRM. Hieruit kan worden afgeleid dat het sluiten van een woning een dusdanig ernstige inbreuk maakt op artikel 8 EVRM, dat dit echt als een ultimum remedium dient te worden bestempeld. Immers kan het doel, namelijk: het voorkomen van strafbare feiten, ook worden bereikt met minder ingrijpende maatregelen (mogelijk strafrechtelijk).

 

< Terug naar Meer informatie "huisuitzetting"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden