Vier eerdere oogsten hennepkwekerij gebaseerd op aangetroffen afval

De Hoge Raad acht het oordeel van het Hof, dat uit de bewijsmiddelen volgt dat het aannemelijk is dat vier hennepoogsten hebben plaatsgevonden is, mede in het licht van hetgeen door de verdediging is aangevoerd, niet onbegrijpelijk. De eerdere oogsten worden gebaseerd op de “indicatoren eerdere oogst”, waaronder het aangetroffen vele afval (Hoge Raad, 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1213)
N.B. Dat een meteropnemer eerder geen illegale aansluiting heeft geconstateerd, maakt niet uit.
De A-G kwam tot een andere conclusie en vond het bewijs te weinig voor vier oogsten van de hennepkwekerij

Afval en lampen zijn indicator eerdere oogst

Gezien het vele afval dat is aangetroffen zoals onder andere vier lege vaten voedingsstoffen en een groot aantal oude assimilatielampen gaat het hof uit van vier eerdere oogsten. Uit het strafdossier en bij de behandeling van de vordering ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat veroordeelde uit het bewezenverklaarde handelen en andere strafbare feiten waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de veroordeelde zijn begaan, financieel voordeel heeft genoten.

Ook de aangetroffen grote hoeveelheden oude assimilatielampen, met productiedatum 2013 en gebruikte assimilatielampen met productiedatum februari en april 2012. Hierbij wordt aangetekend dat Growshops adviseren in verband met de lichtsterkte (lumen) benodigd voor het telen van hennep de lampen te vervangen na 4 a 5 oogsten, na een jaar kweek en of 3300 branduren. Een hennepkweekcyclus van 9 week betekent circa 756 branduren. (63 dagen maal 12 uur)

Standpunt A-G

De door het hof overgenomen gevolgtrekking is mede gebaseerd op “de verstrekte informatie met betrekking tot de levensloop/branduren van assimilatielampen”. De gebezigde bewijsmiddelen houden evenwel niets in over die levensloop en branduren. Uit de overige door het hof vastgestelde feiten heeft het hof kunnen afleiden dat in de kwekerij is geoogst, maar zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet begrijpelijk dat er vier oogsten hebben plaatsgevonden. De A-G acht het oordeel van het hof dat er vier maal is geoogst daarom niet zonder meer begrijpelijk.

Meteropnemer heeft niets gezien

Nu de taak van een meteropnemer slechts is het opnemen van de meterstand en een meteropnemer verder geen onderzoek doet naar de meter zelf, acht het hof het zeer waarschijnlijk dat het de meteropnemer niet is opgevallen dat er met de meter was geknoeid.

Gedeelde opbrengst

Veroordeelde heeft tijdens haar verhoor op 6 december 2013 tegenover de politie verklaard dat zij als vergoeding voor het ter beschikkingstellen van de op haar erf gevestigde schuur, waarin de kwekerij is aangetroffen, 1/3 deel van de opbrengst van de kwekerij zou ontvangen.

 

 

< Terug naar Meer informatie "ontnemingsvordering"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden