Wateroverlast door lekkage reden voor binnentreden woning zonder machtiging ogv artikel 8 lid 2 Politiewet (Pw)

De politie mag een woning zonder machtiging betreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen en goederen. Hierbij wordt vaak aangenomen dat wateroverlast en lekkages gevaar voor personen en goederen kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld kortsluiting. In die gevallen kan de politie direct een woning betreden op grond van artikel 8 lid 2 Politiewet (Pw).

Conclusie P-G, bij HR 14 september 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BM7501

Ik meen dat in ’s Hofs overwegingen als zijn niet onbegrijpelijke oordeel ligt besloten dat de verbalisanten de woning van verdachte zijn binnengetreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen en goederen, als bedoeld in art. 2 Algemene wet op het binnentreden,(HR 22 januari 2008, LJN BC0811) en dat waar het Hof spreekt over art. 2 Politiewet, het Hof het oog heeft gehad op de in art. 8, tweede lid, Politiewet aan de politieambtenaar toegekende bevoegdheid tot binnentreden (HR 10 maart 2009, LJN BH0173).

Hoge Raad, 22 januari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0811

In de hiervoor onder 3.2 weergegeven overwegingen van het Hof ligt als zijn oordeel besloten dat de verbalisanten de woning van de verdachte zijn binnengetreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen. Dit oordeel geeft – gelet op de hiervoor onder 3.4 weergegeven wetsgeschiedenis – geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De Hoge Raad neemt hierbij in aanmerking dat het Hof heeft vastgesteld dat de onderbuurman van de verdachte wateroverlast ondervond van de woning van de verdachte en dat deze wateroverlast bestond uit de zichtbaarheid van vochtplekken in het plafond en de omstandigheid dat het water langs de muur sijpelde.

< Terug naar Meer informatie "binnentreden"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden