Blokmeting biedt geen grondslag voor huiszoeking

Een blokmeting is een van meting naar de verhoogde capaciteit het elektriciteitsnetwerk binnen een bepaald huizenblok. Een blokmeting wordt vaak door de netbeheerder uitgevoerd, op verzoek van de politie, nadat er een anonieme melding is gedaan van de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. Het resultaat van de blokmeting wordt dan gebruikt om op vervolgens op grond van de Opiumwet een huiszoeking te doen, maar dit is niet altijd terecht.

In de praktijk zien we steeds meer voorbeelden van uitspraken waarbij rechters tot het oordeel kwamen dat de blokmeting onvoldoende verdenking oplevert om vervolgens een huiszoeking te doen.

Een voorbeeld is een niet-gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 22 juni 2011, parketnr 20/000345-10 (die wel in ons bezit is).
Het hof overwoog in deze zaak als volgt:

“De in het proces-verbaal van bevindingen genoemde anonieme melding “Hennepkwekerij Raaystraat 29 230608” en de resultaten van de door Essent Netwerk B.V. uitgevoerde blokmeting boden naar het oordeel van het hof te weinig concrete feiten en omstandigheden voor de verdenking dat op perceel nr. 29 een overtreding van artikel 3 van de Opiumwet had plaatsgevonden, en daarmee onvoldoende basis om het binnentreden in pand nr. 29 en de daarbij behorende loods op grond van artikel 9 Opiumwet te rechtvaardigen. Het hof heeft hierbij in aanmerking genomen:

  • Er was sprake van een anonieme meting
  • De blokmeting was te weinig specifiek gericht op pand nr. 29; zij had betrekking op de percelen 28, 29, 38 en 29a. Anders dan door zijdens het openbaar ministerie is gesteld, is er bij de blokmeting geen sprake van een systematische uitsluiting van de andere percelen waarbij perceel 29 als laatste en dus als enig overblijvende perceel in beeld kwam met een stroomverbruik dat een aanwijzing kon vormen voor de aanwezigheid van een hennepkwekerij.

Het hof is dan ook van oordeel dat de politie onrechtmatig is binnengetreden in pand nr. 29 en de bijbehorende loods. Het hof verbindt hieraan de conclusie dat de resultaten van het binnentreden dienen te worden uitgesloten van het bewijs.”

Volledig arrest gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (blokmeting)

< Terug naar Meer informatie "binnentreden"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden