Mate van professionaliteit hennepkwekerij

De mate van professionaliteit van de hennepkwekerij kan van belang zijn voor de uiteindelijk op te leggen straf. Het is daarom belangrijk dat hierop – waar mogelijk – ook verweer op wordt gevoerd door de advocaat. De mate van professionaliteit is afhankelijk van de indicatoren voor bedrijfsmatig handelen met betrekking tot hennepteelt.

Bedrijfsmatig handelen hennepteelt

In geval van teelt van niet meer dan 5 planten wordt aangenomen dat sprake is van niet beroeps/bedrijfsmatige teelt. Datzelfde geldt voor de aanwezigheid van een hoeveelheid van minder dan 30 gram hennep. Er volgt dan bij ontdekking politiesepot met afstand. Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Teelt door minderjarigen leidt echter altijd tot een strafrechtelijke reactie.

Indicatoren voor bedrijfsmatig handelen met betrekking tot de teelt van hennep

  1. Hoeveelheid planten meer dan 5.
  2. Professionaliteit
ProfessionaliteitLaag/amateuristischHoog/professioneel
Belichtingdaglichtkunstlicht op tijdklokken
Voedinggietercentraal geregeld bevloeiingssysteem
Ruimtebalkon, tuinafgescheiden ruimte in huiskas of grote, verdeelde en afgeschermde ruimte
Afscherminggeengeïsoleerd m.b.t. daglicht en temperatuur
Ventilatiegeenafzuiging naar buiten
VerwarminggeenwelThermostaat gestuurd
Bodemaarde, potgrondsteenwol, hydrocultuur
ZiektebestrijdinggeenwelSignaleringsvellen, biologisch
Verwerkingkleinin eigen beheeruitbesteed aan manicultuurbedrijf
Plantmateriaalonbekend zaadgeselecteerd zaadstekken van eigen planten of extern gekocht
CO2-suppletiegeenwelgestuurde installatie
< Terug naar Meer informatie "strafbare handelingen"
< Terug naar Meer informatie "straffen bij hennepkwekerij"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden