Benadeelde partij bij hennepkwekerij (schadevergoeding)

In de strafzaak kan ook een benadeelde partij zich voegen om schadevergoeding te vorderen. Bij hennepkwekerijen zijn er twee vorderingen mogelijk:
1. Schadevergoeding wegens schade aan (verhuurd) pand/woning
2. Schadevergoeding wegens diefstal elektriciteit

Schade aan pand/woning

Na de exploitatie van een hennepkwekerij wordt er vaak een ravage aangericht aan een pand of een woning. Muren en plafond met grote gaten en/of aangebrachte verankeringen, overal stof en viezigheid, schimmelvorming. Wanneer de woning of het pand was gehuurd, blijft de verhuurder na de ontmanteling van de kennepkwekerij achter met flinke schade. Deze wil graag zijn schade vergoed zien door de daders. Hij kan daartoe een civielrechtelijke procedure starten tegen de huurder(s) om zo zijn schade vergoed te krijgen, maar hij kan zich ook voegen als benadeelde partij in het strafproces, hetgeen vaak eenvoudiger is, en meer zekerheid biedt op daadwerkelijke vergoeding van de schade. Wanneer de rechter de gevorderde schadevergoeding toewijst, en daarbij de schadevergoedingsmaatregel oplegt, zal justitie zich namelijk bezig houden met de incasso van het toegewezen bedrag.

> Meer informatie schade aan woning/pand na hennepkwekerij

Vordering netbeheerder na diefstal elektriciteit

Wanneer de elektriciteit buiten de meter om is afgenomen of wanneer de meter is teruggedraaid, en er aldus sprake is van diefstal van elektriciteit, krijgt u niet alleen een hogere straf opgelegd, maar krijgt u ook te maken met een terugvordering van de netbeheerder. De netbeheerder is de instantie die het elektriciteitsnetwerk beheert in uw regio. Omdat de afgenomen elektriciteit niet via de meter is geregistreerd, is het niet de energieleverancier die benadeeld is, maar de beheerder van het elektriciteitsnetwerk die de afgenomen stroom niet eerst aan een energiemaatschappij heeft kunnen verkopen. De netbeheerder zal zich vorderen als benadeelde partij in de strafzaak en daarbij schadevergoeding vorderen voor de gestolen elektriciteit, maar ook extra kosten die zij gemaakt hebben.

> Meer informatie vordering netbeheerder na diefstal elektriciteit

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden