Vordering netbeheerder bij diefstal elektriciteit

Wanneer de elektriciteit buiten de meter om is afgenomen of wanneer de meter is teruggedraaid, en er aldus sprake is van diefstal van elektriciteit, krijgt u niet alleen een hogere straf opgelegd, maar krijgt u ook te maken met een terugvordering van de netbeheerder.

Netbeheerder

De netbeheerder is de instantie die het elektriciteitsnetwerk beheert in uw regio. Omdat de afgenomen elektriciteit niet via de meter is geregistreerd, is niet de energieleverancier die benadeeld is, maar de beheerder van het elektriciteitsnetwerk die de afgenomen stroom niet eerst aan een energiemaatschappij heeft kunnen verkopen.

Vordering

De netbeheerder zal een berekening maken van de afgenomen, doch niet geregistreerde elektriciteit. Deze berekening zal doorgaans plaatsvinden op basis van een schatting naar aanleiding van een vastgesteld of aangenomen aantal eerdere oogsten, en het verbruik van de aangetroffen lampen en overige elektriciteitsvoorzieningen.

Verder zullen er veel kosten in rekening worden gebracht zoals:

  • Kosten personeel bij ontmantelen hennepkwekerij en vervangen meter
  • Aansluitkosten
  • Vervangen meter
  • Boete illegale verzwaring

Verweren

De verweren zullen zich met name toespitsen op de vaststelling van de eerdere oogsten. Vaak gebeurt dit nooit zo nauwkeurig, waardoor hier al gauw discussie over kan ontstaan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden