Machtiging binnentreden uitsluitend voor een specifieke woning

Geplaatst op: 20 februari 2014

Een hulpofficier van justitie is krachtens artikel 3 van de Algemene Wet op het Binnentreden bevoegd tot het afgeven van een machtiging tot binnentreden op een specifiek adres. Dit betekent dat het de hulpofficier niet is toegestaan om een machtiging af te geven voor iedere woning waarin de bedoelde persoon/het bedoelde goed zich bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden.

Lees meer >


Wateroverlast door lekkage reden voor binnentreden woning zonder machtiging ogv artikel 8 lid 2 Politiewet (Pw)

Geplaatst op: 08 februari 2014

De politie mag een woning zonder machtiging betreden ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen en goederen. Hierbij wordt vaak aangenomen dat wateroverlast en lekkages gevaar voor personen en goederen kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld kortsluiting. In die gevallen kan de politie direct een woning betreden op grond van artikel 8 lid 2 Politiewet (Pw).

Lees meer >


Machtiging binnentreden woning moet betreffende woning duidelijk vermelden

Geplaatst op: 08 februari 2014

Regelmatig gaat het fout bij de machtiging tot binnentreding. Er kunnen allerlei fouten worden gemaakt die maken dat er sprake is van een onrechtmatige binnentreding omdat de machtiging tot binnentreding niet voldoet aan de in de Algemene wet op het binnentreden gestelde eisen. Een van die eisen is dat de machtiging moet vermelden voor welke woning de machtiging is afgegeven.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden