Hennep knippen

Het knippen van hennepplanten wordt als telen aangemerkt gelet op de wetsgeschiedenis waaruit volgt dat handelingen die verband houden met het hele productieproces als telen zijn aan te merken. Voor het telen van hennep is in de Opiumwet op 21 april 1999 een aparte strafbaarstelling gekomen in verband met de invoering van een verhoogde strafmaat voor beroeps-of bedrijfsmatige hennepteelt. (Stb. 1999,168). Onder ‘nederwietteelt’ wordt volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel verstaan: “het gehele productieproces aangeduid vanaf het laten groeien van hennepplanten of – stekken tot en met de verkoop en aflevering van het eindproduct. (Kamerstukken II 1996/97, 25 325, nr. 3, p. 1)
Het telen van hennep was overigens voor de invoering van deze wet al strafbaar omdat het aanwezig hebben van hennepplanten ook toen al verboden was. (Kamerstukken II 1996/97, 25 325, nr. 3, p. 2)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden