Huisvestingskosten (aftrek huur / hypotheekrente)

Onder huisvestingskosten wordt verstaan de kosten van huur, of de te betalen hypotheekrente, voor een woning of pand waar de hennepkwekerij in was gevestigd. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, gelden wel bijzondere voorwaarden:
  • de kosten zijn alleen aftrekbaar wanneer de verdachte die kosten anders niet zou hebben gemaakt indien hij het strafbare feit, te weten het telen van hennep, niet zou hebben gepleegd
  • de kosten komen alleen voor aftrek in aanmerking wanneer deze in directe relatie staan tot de voltooiing van het delict.
  • het mag alleen maar gaan om kosten met betrekking tot feiten die tot opbrengst hebben geleid
Heel concreet betekent dit dat de huisvestingskosten alleen voor aftrek in aanmerking komen indien deze kosten niet ook voor andere, legale, doeleinden zijn gemaakt, en voor zover ze betrekking hebben op de oogst.

Kweekcyclus

Voor de berekening van de aftrek aan huisvestingskosten is de kweekcyclus weer van belang. In de BOOM-rapportage wordt uitgegaan van een cyclus van 10 weken, maar rechters gaan ook gerust uit van een kweekcyclus - vanaf het planten tot en met het knippen van de hennepplant - van ongeveer 12 weken. Per oogst kunnen dan 3 maanden huisvestingskosten ten laste van de opbrengst worden gebracht.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden