Berekening opbrengst hennepkwekerij

De opbrengst kan worden vastgesteld op basis van de verklaring van de verdachte die zelf verklaart voor hoeveel hij de hennep heeft verkocht, mits het genoemde bedrag aannemelijk is. Daarnaast kan de opbrengst worden berekend. Dit gaat via een vaste berekeningsmethode:


Het aantal oogsten x het aantal planten x de opbrengst per plant x het verkoopbedrag per gram = opbrengst

1. Het aantal oogsten

Het aantal oogsten wordt vastgesteld op grond van de verklaring van de verdachte zelf, op grond van een eerdere warmtemeting of ander onderzoek van de politie of op grond van bepaalde indicatoren voor een eerdere oogst. 

> Meer informatie over de vaststelling van het aantal oogsten

Het aantal oogsten is voor de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel enorm belangrijk. Een oogst kan afhankelijk van het aantal planten de ontnemingsvordering al gauw met tienduizenden euro's doen vermeerderen. Het is daarom belangrijk dat hier goed verweer tegen wordt gevoerd.

2. Het aantal planten

De tweede belangrijke factor voor de berekening van de opbrengst is het aantal hennepplanten dat door de politie is vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat het bij de eerdere oogst om eenzelfde aantal planten ging. In de praktijk zien we dat dit niet altijd het geval is. Soms begint men met een hennepkwekerij van een kamer met 250 planten, om na de eerste oogst deze bijvoorbeeld uit te breiden met een tweede kamer. met eveneens 500 planten. Wanneer de politie dan binnenvalt, constateren zij 500 planten, en hier wordt dan vaak de opbrengst op berekend, terwijl er in werkelijkheid slechts 250 hennepplanten zijn geoogst. 

Het probleem is echter dat juridisch gezien vaak door de rechter verlangt wordt dat de verdachte aannemelijk maakt dat hij slechts 250 hennepplanten heeft geoogst, in plaats van de aangetroffen 500 planten. Het (tegen)bewijs wordt dan in feite bij de verdachte neergelegd, iets wat niet of nauwelijks te bewijzen is. 

> Meer informatie vaststelling aantal planten 

3. Het aantal gram per plant

 De werkelijke opbrengst is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De soort hennepplant
  • De belichting (wattage)
  • De voeding en en het gebruikte water
  • De onderlinge afstand

Is over deze gegevens verder niet of nauwelijks iets bekend, dan gaat men voor de berekening van het aantal gram dat per oogst van een hennepplant afkomt uit van een aantal algemeenheden en/of gemiddelden. Is helemaal niets bekend dat geldt als gemiddelde opbrengst per plant 28,2 gram. 

> Meer informatie opbrengst per plant

4. Het verkoopbedrag per gram

Als verkoopbedrag wordt standaard uitgegaan van een bedrag van € 3,28 per gram, oftewel € 3.280,00 per kilo hennep. Dit is een gemiddelde op basis van vergelijking van verschillende meldingen van het Coördinatiepunt Nationaal Netwerk Drugsexpertise van het KLPD. 

* de opbrengst per plant is hierbij afhankelijk van de onderlinge afstand van de planten. Als gemiddelde wordt gehanteerd dat een plant 28,2 gram verkoopbare hennep oplevert. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden