Kalkafzetting en algengroei

In veel strafzaken zien we dat politie en justitie op basis van de geconstateerde kalkafzetting en algengroei een eerdere oogst vaststellen, maar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, heeft bij uitspraak van 24 oktober 2012 (LJN: BY2956) hiertegen een stokje gestoken. In deze zaak werd een specialist drinkwater procestechnologie gehoord, die heel duidelijk aangaf dat het onmogelijk is om een uitspraak te doen over de kweekperiode op basis van kalkafzetting en algengroei. 

En zo zijn er nog enkele uitspraken waarbij door de rechter de geconstateerde kalkaanslag en algengroei onvoldoende werd geacht om op basis daarvan een eerdere oogst aan te nemen:

Kalkafzetting mogelijk al aanwezig (tweedehands installatie)
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 juli 2013,ECLI:NL:GHSHE:2013:3313

Ten aanzien van de kalkaanslag merkt het hof op dat het dossier verder niets inhoudt op grond waarvan kan worden vastgesteld dat deze kalkaanslag is ontstaan in de hennepkwekerij van veroordeelde tijdens de teelt van hennepplanten voorafgaand aan de teelt van de op 17 januari 2011 aangetroffen hoeveelheid hennepplanten. Uit het dossier blijkt niets op grond waarvan kan worden uitgesloten dat de kalkaanslag reeds ten tijde van de bouw van de hennepkwekerij op de materialen aanwezig heeft kunnen zijn, in aanmerking genomen de verklaring van veroordeelde dat de materialen gebruikt en smerig waren.

Visuele waarneming kalkafzetting onvoldoende voor aannemen eerdere oogst

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, van 5 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:645
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken van het navolgende:

  • dat in de kweekruimte sprake was van kalkafzetting op het zeil en aan de onderzijde van de plantenpotten;
  • dat het filterdoek van de koolstoffilters was vervuild;
  • dat sprake was van stof op de kappen van de armaturen van de assimilatielampen en op het rotorblad van een ventilator;
  • dat in de plantenpotten potgrond aanwezig was waarin zich wortelresten bevonden;
  • dat in de woning diverse lege kannen en flessen aangetroffen waarin groei- en meststoffen hebben gezeten.

Het hof is van oordeel dat die, op slechts visuele waarnemingen van een opsporings-ambtenaar gebaseerde, vaststellingen noch afzonderlijk noch in onderlinge samenhang bezien, aannemelijk maken dat er in de betreffende hennepkwekerij sprake is geweest van een eerdere oogst. Het hof hecht geloof aan de verklaring van veroordeelde dat de in zijn woning aangetroffen kwekerij niet langer dan 4 weken in bedrijf is geweest en dat de in de kwekerij aanwezige apparatuur en overige attributen tweedehands waren aangeschaft. Er zijn uit het onderzoek ter terechtzitting geen althans onvoldoende doorslaggevende aanwijzingen van het tegendeel gebleken. De vordering wordt afgewezen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden