Kosten gemeente voor ontmanteling en opruimen hennepkwekerij

Wanneer de politie een hennepkwekerij ontdekt in een woning of een pand, zullen zij ook vaak de gemeente inschakelen om de hennepkwekerij op te ruimen. Gemeenten kunnen hennepkwekerijen namelijk bestuursrechtelijk ontmantelen. Dit in aanvulling op de strafrechtelijke aanpak van het Openbaar Ministerie en de politie. De gemeente zorgt dan voor het ontmantelen en afvoeren van de hennepplanten en kweekmaterialen. 

Spoedeisende bestuursdwang

De gemeente kan bestuursrechtelijk optreden door middel van het toepassen van spoedeisende bestuursdwang. Bij gevaarzettende situaties, zoals water- en stankoverlast, en brandgevaar kan de gemeente via spoedeisende bestuursdwang onmiddellijk tegen de overtreding stoppen en de oorzaak van het gevaar wegnemen.  

Over het algemeen wordt bij een hennepkwekerij al snel het bestaan van een gevaarlijke situatie aangenomen. Dit houdt  verband met het brandgevaar dat ontstaat wanneer bijvoorbeeld de stroom buiten de meter om is afgetapt of door de aanwezige bedrading e.d.

Kostenverhaal

De gemeente zal niet alleen ervoor zorgen dat de hennepkwekerij wordt opgeruimd, maar zal ook de kosten van dit opruimen aan de overtreder doorberekenen. In beginsel wordt als overtreder aangemerkt de eigenaar of hoofdhuurder van de woning.

In artikel 5:25, eerste lid, van de Awb is neergelegd dat bestuursdwang en kostenverhaal als regel samengaan. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 20 december 2006 in zaak nr.200510119/1) volgt uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling dat voor het maken van een uitzondering onder meer aanleiding kan bestaan indien de aangeschrevene ten aanzien van de ontstane situatie geen verwijt valt te maken of bij het ongedaan maken van de met het recht strijdige situatie het algemeen belang in die mate is betrokken, dat de kosten in redelijkheid niet of niet geheel voor rekening van de aangeschrevene behoren te komen. 

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met de toepassing van spoedeisende bestuursdwang en de door de gemeente opgelegde kostenverhaalsbeschikking voor het opruimen van de hennepkwekerij dient u binnen 6 weken tegen beide besluiten bezwaar aan te tekenen.

Vaak krijgt u eerst de beslissing van de spoedeisende bestuursdwang binnen, en pas later de beschikking dat u de kosten voor het opruimen van de hennepkwekerij moet betalen. Het is echt belangrijk dat u ook al tijdig bezwaar maakt tegen de spoedeisende bestuursdwang, omdat anders dat besluit later onherroepelijk is, waardoor het nog enkel kan gaan om de kostenverhaalsbeschikking.

Advocaat nodig?

Door deze samenloop van de beslissingen, het strenge beoordelingskader, en de beperkte mogelijkheden om verweer te voeren, is het belangrijk dat u zich in deze procedures laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die namens u het bezwaarschrift indient. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ook ruimschootse ervaring met de bestuursrechtelijke aanpak en weten precies hoe u tegen de vordering van de gemeente verweer kunt voeren. 

Wilt u direct advies van een gespecialiseerde advocaat, meld uw zaak dan bij ons aan via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website. 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden