Navorderingsaanslag Belastingdienst

Wie gepakt wordt met een hennepkwekerij, krijgt vaak ook te maken met de Belastingdienst. Als burger bent u namelijk verplicht opgave te doen van al uw inkomsten aan de Belastingdienst, dus ook de inkomsten die u hebt verkregen uit de hennepkwekerij, en hierover inkomstenbelasting te betalen. Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst aan u een navorderingsaanslag hiervoor opleggen.

Navorderingsaanslag bij hennepkwekerij

Een navorderingsaanslag is een aanslag die door de belastinginspecteur wordt opgelegd, indien hij op basis van (nieuwe) gegevens van oordeel is dat u te weinig inkomsten hebt opgegeven in een of meerdere belastingjaren. Bij een hennepkwekerij gaat het erom dat u de (vermoedelijke) inkomsten uit de hennepkwekerij niet hebt opgegeven. De Belastingdienst kan tot maximaal 5 jaar terug een navorderingsaanslag opleggen.

Eerdere oogst(en)

Op basis van de gegevens van politie en justitie moet men eerst kunnen vaststellen dat er een eerdere oogst is geweest. Als dit namelijk niet kan worden vastgesteld, kan ook niet worden bepaald dat u inkomsten hebt verkregen uit de hennepkwekerij. Bij de vaststelling of er eerder is geoogst gaat de Belastingdienst vaak uit van dezelfde maatstaven als de politie bij de ontnemingsvordering. Het rapport "Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht - standaardberekeningen en normen" speelt dus ook bij de navorderingsaanslag een belangrijke rol.

Vergrijpboete

Bij de navorderingsaanslag zal de Belastingdienst vaak ook direct een vergrijpboete van 50% opleggen omdat u opzettelijk inkomsten hebt verzwegen. De boete wordt berekend over het bedrag aan inkomstenbelasting dat u moet nabetalen.

Zienswijze, bezwaar en beroep

Door de belastinginspecteur zal eerst een beslissing met het voornemen tot het opleggen van een navorderingsaanslag worden toegestuurd. Tegen dit voornemen kunt u een zienswijze indienen. In de zienswijze geeft u aan waarom u meent dat de navorderingsaanslag onterecht of te hoog is.

Vervolgens zal de belastinginspecteur de navorderingsaanslag opleggen. Indien u het niet eens bent met deze navorderingsaanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de Belastingdienst zelf. Vervolgens zult u een beslissing op bezwaar ontvangen van de belastingdienst.

Indien u het ook niet eens bent met deze beslissing op bezwaar kunt u de zaak nog aan de rechter voorleggen. Daartoe kunt u eerst beroep instellen bij de rechtbank, en later hoger beroep bij het gerechtshof.

Advocaat nodig?

Indien aan u een (voornemen tot een) navorderingsaanslag is opgelegd, is het belangrijk dat u hiertegen onmiddellijk verweer voert. Een goed verweer kan al snel enkele duizenden euro's nabetaling schelen, als u überhaupt al iets moet betalen. Het is daarom belangrijk dat u zich in dit soort zaken laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die precies weet welke verweren hij kan voeren. U kunt uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aanmelden. Wij zullen u vervolgens doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de regio.

Via ons netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Wij hebben met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties.

Helaas is het niet altijd mogelijk om in dit soort zaken voor de bezwaarfase of het indienen van een zienswijze een pro deo advocaat te krijgen die door de Staat wordt betaald. Alleen bij zaken die juridisch of feitelijk bijzonder ingewikkeld zijn kan er voor het indienen van een bezwaarschrift soms een toevoeging worden verstrekt. Vanaf de fase van het beroepschrift kan er wel een toevoeging worden afgegeven. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden