Ontnemingsvordering bij hennepstekken / hennepstekkerij

Bij een hennepstekkerij verloopt de berekening van de ontnemingsvordering anders dan bij een 'normale' hennepkwekerij. In het artikel 'Berekening wederrechtelijk verkregen voordeel bij hennepstekkenkwekerij' valt te lezen op welke wijze de ontnemingsvordering wordt berekend bij een hennepstekkerij.

Berekening wederrechtelijk verkregen voordeel bij hennepstekkenkwekerij

Aantal wonden

Bij het afknippen van een hennepstek van de moederplant ontstaat er aan de moederplant een wondje dat uiteindelijk zal helen, waarna een litteken zal ontstaan. De politie gebruikt het aantal littekens per moederplant om vast te stellen hoeveel hennepstekken er geknipt zijn. Voor de berekening van het voordeel is dus het aantal knipwonden per plant bepalend.

[Wil een kweker dat er meerdere hennepstekjes op een plaats verschijnen, dan is het belangrijk dat het hennepstekje goed wordt afgesneden. In het okseltje van elk blad bevindt zich de aanzet voor een nieuwe tak. Men dient ervoor te zorgen dat deze knoop niet wordt beschadigd zodat deze kan uitgroeien tot een nieuwe stek. Stekken dienen dus  net boven een knoop te worden afgesneden om volgende keer nieuw materiaal te krijgen. Het is belangrijk om na te gaan of de hennepstekken op de juiste manier zijn afgesneden en dat niet zonder meer het aantal snijwonden wordt vermenigvuldigd met het aantal oogsten, want bij een onjuiste afsnijdprocedure komen er geen nieuwe hennepstekken.]
> Meer informatie over het kweken van hennepstekken

Aantal oogsten

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld na 14 dagen een nieuw hennepstekje van een moederplant geknipt kan worden. Dit betekent dat in feite de periode in weken moet worden gedeeld door 2 voor de berekening van de opbrengst.
Hierbij moet wel een periode van 10 weken worden afgetrokken voor de opbouw van de kwekerij en het laten groeien van de moederplanten.

Het aantal oogsten kan worden berekend op basis van dezelfde indicatoren die worden gebruikt bij een hennepkwekerij.

Verkoopprijs hennepstekken

Uiteraard is ook de verkoopprijs van de hennepstekken bepalend. In 2006 werd de verkoopprijs van een hennepstek begroot op € 1,00 per stuk. Inmiddels gaat de politie vaak uit van € 1,75 per hennepstek en het OM hield laatst op zitting € 1,50 per hennepstekken aan, maar opgepast moet worden dat men niet te snel uitgaat van de inkoopprijs van hennepstekken voor hennepkwekerijen, zoals vermeld in het BOOM-rapport en zoals dat wordt toegepast voor de kostenberekening bij hennepkwekerijen. De hennepstekken worden namelijk niet 1 op 1 doorverkocht aan een hennepkwekerij, maar hier zitten vaak nog een aantal tussenhandelaren in, die ook een graantje willen meepikken van de winst.

Kosten hennepstekkerij

Op de berekende opbrengst moeten de kosten nog wel in mindering worden gebracht.

  Berekeningswijze kosten per plant, per week
Kosten moederplant  € 2,45 per 9 weken  € 0,2722
Variabele kosten  vlg artikel obv vergelijking uitspraken  € 0,20
Elektriciteitskosten  (18 uur per dag x 7 x wattage)/ 1000 = kWh
kWh  x aantal lampen x € 0,20 = kosten elektra per week
 P.M.
 Huisvestigingskosten Alleen indien verdachte niet in woning  P.M.

Berekening ontnemingsvordering bij hennepstekkerij:

Aldus luidt de berekening van het voordeel bij een hennepstekkerij:

  1. aantal planten x aantal knipwonden x (periode in weken/2 - 10 weken) x € 1,00 = opbrengst hennepstekkerij)
  2. opbrengst - kosten = ontnemingsvordering
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden