Opbrengst per plant

De opbrengst per plant is een belangrijke factor voor de berekening van de opbrengst. Wanneer er verder geen gegevens bekend zijn, gaat men voor de berekening uit van een gemiddelde van 28,2 gram hennep per plant. Zijn er wel gegevens bekend, dan dient de werkelijke opbrengst te worden berekend. Hierbij zijn de volgende factoren van belang.

1. Soort hennepplant

Niet alle hennepplanten zijn hetzelfde. De ene soort produceert meer hennep dan de ander. 

2. Voeding en water

De voeding en de hoeveelheid water zijn verder ook van belang voor de groei van de planten. De planten hebben in de juiste verhouding voeding en water nodig. Te veel is niet goed, maar te weinig uiteraard ook niet. 
Wanneer het mis gaat bij het geven van voeding en water, kan dit al snel leiden tot een slechtere oogst. 

Op zich kan als verweer worden gevoerd dat de oogst is mislukt door te veel voeding en water, maar het probleem daarbij is echter dat dit verweer door de verdachte aannemelijk moet worden gemaakt. U moet dus feitelijk een soort van (tegen)bewijs leveren van het mislukken van de oogst, hetgeen in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk is. Er zullen namelijk maar weinig getuigen bereid zijn om onder ede te verklaren dat de oogst is mislukt, en als ze dat al verklaren, is het de vraag of ze hierin door de rechter worden geloofd. 

3. Onderlinge afstand tussen de planten

De onderlinge afstand tussen de planten is van invloed op de grootte van de planten en daarmee op de te realiseren opbrengst per plant. Als gemiddelde wordt gehanteerd een kwekerij met 15 planten per m2; Dit levert een opbrengst op van 28,2 gram per plant. Hierbij wordt rekening gehouden met een 95% betrouwbaarheidsinterval.

In het rapport "Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht - standaardberekeningen en normen" worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Planten per m2 Opbrengst per plant Planten per m2 Opbrengst per plant
1 34,3 21 25,1
2 33,9 22 24,6
3 33,5 23 24,1
4 33,1 24 23,5
5 32,7 25 23,0
6 32,2 26 22,4
7 31,8 27 21,9
8 31,4 28 21,3
9 30,9 29 20,8
10 30,5 30 20,2
11 30,0 31 19,6
12 29,6 32 19,0
13 29,1 33 18,4
14 28,6 34 17,9
15 28,2 35 17,3
16 27,7 36 16,7
17 27,2 37 16,1
18 26,7 38 15,5
19 26,2 39 14,9
20 25,7 40 14,2

 4. Belichting

Verder is de belichting van belang voor het berekenen van de opbrengst per plant. Op grond van het hiervoor genoemde rapport met de standaardberekeningen wordt er bij het bepalen van de opbrengst in voormelde tabel uitgegaan van een belichting van 510 Watt per m2. Het is belangrijk dat het wattage per m2 wordt berekend om de precieze opbrengst vast te stellen. 
In het opbrengstmodel wordt hierbij als vast uitgangspunt de variabele "vermogen assimilatiebelichting per m2" vermenigvuldigt met de factor 0,01242. Dit houdt in dat een afwijking van 100 Watt ten opzichte van de mediaan van 510 Watt een verschil van 1,24 gram (100 x 0,01242) opbrengst per plant oplevert. Bij 610 Watt per m2 moet er dus 1,24 gram bij de berekende opbrengst worden opgeteld. Bij 100 Watt per m2 geldt een vermindering van 5,09 gram (410 x 0,01242). 

Het Gerechtshof te Den Bosch onderkent dit gegeven, zo blijkt uit het gepubliceerde arrest van 28 juli 2008 (LJN BD8724). "Inhoudsindicatie: 36e Sr. Ontnemingszaak. Nadere berekening opbrengst per hennepplant op grond van het vermogen van de assimilatiebelichting per vierkante meter”. Citaat uit arrest:

"Het hof overweegt als volgt.
Blijkens het dossier zijn op de plaats delict door de politie 12 assimilatielampen met een sterkte van 400 Watt aangetroffen. Voorts is geconstateerd dat de hennepkwekerij 14 vierkante meter besloeg. Het vermogen van de assimilatielampen per vierkante meter is aldus (afgerond) 342 Watt.
Het voorspellingsmodel van het BOOM van de opbrengst per plant luidt als volgt:
Opbrengst per plant = -8,06 + 4,261*ontwikkelingsstadium – 0,482* [Aantal planten/m2] + 0,01242*[ Vermogen assimilatie-belichting/m2]. Op de uitkomst van deze berekening wordt vervolgens een betrouwbaarheidscorrectie toegepast. Uitgaand van oogstrijpe planten, 14 planten per vierkante meter en een vermogen van de assimilatiebelichting per vierkante meter van 510 Watt, is de opbrengst per hennepplant, na toepassing van de betrouwbaarheidscorrectie, 28,6 gram hennep.
Op basis van deze formule zou, uitgaande van een vermogen van de assimilatiebelichting per vierkante meter van 342 Watt, de opbrengst per hennepplant 2,08656 gram lager uitvallen. Het hof zal daarom uitgaan van een gemiddelde opbrengst van (afgerond) 28,6 gram – 2,08656 gram = 26,5 gram hennep per plant."

Een ander voorbeeld:
Stel in een kwekerij is sprake van een (geteelde) oppervlakte van 10 m2 en er hangen 8 assimilatielampen van ieder 400 Watt (3200 Watt totaal) dan is het Wattage per m2 320, terwijl de mediaan 510 Watt bedraagt. Dat betekent dat de planten minder licht krijgen dan in het rapport BOOM als uitgangspunt wordt genomen, zodat ook de opbrengst minder moet zijn geweest.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden