Personeelskosten / kosten hennepknippers

In veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van ingehuurde hennepknippers voor het knippen van de henneptoppen. Deze hennepknippers worden dan zwart betaald. Vaak is dat iets van € 15,00 per uur.

Werkelijke kosten

De kosten die de eigenaar van de hennepkwekerij hiervoor heeft moeten maken, kunnen van het berekende ontnemingsbedrag worden afgetrokken. Wanneer u de werkelijk gemaakte kosten voor het knippen van de henneptoppen kunt aantonen, dient dat bedrag in mindering te worden gebracht op het berekende bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel, maar in de praktijk zal het niet eenvoudig zijn om deze kosten aan te tonen, nu de betaling veelal zwart geschied.

Knipkosten volgens rapport BOOM

In het BOOM-rapport Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht - standaardberekeningen en normen wordt uitgegaan van een bedrag van € 2,00 per hennepplant aan knipkosten die in mindering mogen worden gebracht op het ontnemingsbedrag.

Voorwaarde is wel dat de verdachte aannemelijk kan maken dat hij aan anderen een vergoeding heeft betaald voor het knippen van de henneptoppen. Indien hij dat niet aannemelijk kan maken, wordt als uitgangspunt genomen dat de verdachte zelf de henneptoppen heeft geknipt.

Knipapparatuur

Bij grootschalige hennepkwekerijen wordt vaak gebruik gemaakt van knipapparatuur zoals de Cannacuttter. Wanneer deze is gehuurd, wordt er uitgegaan van een bedrag van € 0,21 per plant (uitgaande van een huur van € 50,00 per dag / 20 planten per uur, en 12 werkbare uren per dag).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden