Vervuiling / hennepresten op apparatuur, installatie, knipscharen en andere gebruiksvoorwerpen

Wanneer er vervuiling en/of hennepresten wordt geconstateerd op de apparatuur, de installatie, de knipscharen of andere gebruiksvoorwerpen, kan in veel gevallen met succes als verweer worden gevoerd dat deze spullen tweedehands zijn gekocht. Dat dit verweer kan slagen blijkt wel uit de volgende uitspraken:

Ontbreken nadere informatie hoeveelheid afval en ouderdom

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 juli 2013,ECLI:NL:GHSHE:2013:3313
Ten aanzien van de gedroogde hennepresten op de grond, het hennepafval op de stellage en de knipscharen met daarop plantenresten houdt het dossier verder niets in, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoeveelheid resten of afval en de ouderdom van het afval en de resten. Naar het oordeel van het hof kan dan ook niet worden uitgesloten dat deze zijn ontstaan tijdens de teelt van de op 17 januari 2011 aangetroffen hoeveelheid hennepplanten of dat deze resten en afval tijdens de bouw van de hennepkwekerij aldaar terecht zijn gekomen, gelet op de verklaring van veroordeelde dat de materialen gebruikt en smerig waren.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden