Huisuitzetting bij hennepkwekerij

Wanneer er een hennepkwekerij in uw huurwoning wordt aangetroffen, is de kans groot dat de verhuurder u uit huis zal zetten. Met name de woningbouwverenigingen hebben in convenanten met de politie afgesproken dat bij het aantreffen van een hennepkwekerij onmiddellijk tot huisuitzetting zal worden overgegaan.  Maar ook bij een koopwoning loopt u het risico om uit uw woning te worden gezet. De burgemeester kan op grond van artikel 13b lid 1 Opiumwet besluiten om de woning voor een aantal maanden te sluiten. 

Ontbinding huurovereenkomst

Huisuitzetting bij huurwoningen betekent in juridische zin ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning. In de meeste huurovereenkomsten is tegenwoordig ook een clausule opgenomen waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat bij het telen van hennep in de huurwoning zal worden ontbonden.

Een huurovereenkomst kan, buiten het geval van wederzijds goedvinden, alleen door een kantonrechter worden beëindiging. Om u dus uit uw huis te kunnen zetten, zal de verhuurder eerst naar de kantonrechter moeten stappen. Tijdens die procedure kunt u verweer voeren. Zelfs wanneer de kans klein is dat u in het gelijk zult worden gesteld, is ons advies om toch verweer te voeren omdat u daardoor de ontruiming zo veel mogelijk kunt vertragen.

> Meer informatie beëindiging huurovereenkomst

Sluiting koopwoning

Op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet, is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. De burgemeester kan bepalen dat een koopwoning voor een aantal maanden wordt gesloten. 

Hier moet echter wel telkens een belangenafweging bij worden gemaakt, en daar ligt onze mogelijkheid om verweer te voeren tegen de sluiting. Leg u daarom niet te snel neer bij een sluiting van uw woning. U kunt binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de burgemeester, en gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen om een spoedbeslissing van de rechter af te dwingen. 

> Meer informatie sluiting koopwoning

Advocaat nodig?

Indien huisuitzetting dreigt, is het belangrijk dat u hiertegen onmiddellijk verweer voert. Een goed verweer kan wellicht ontruiming van de woning voorkomen, en op z'n minst de procedure vertragen waardoor u de tijd heeft om andere woonruimte elders te vinden. Ook kan voorkomen worden dat u op een zwarte lijst wordt geplaatst.

Het is daarom belangrijk dat u zich in dit soort zaken laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die precies weet welke verweren hij kan voeren. U kunt uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aanmelden. Wij zullen u vervolgens doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de regio.

Via ons netwerk van gespecialiseerde advocaten bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Wij hebben met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium van € 135,00 excl. BTW. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties.

Helaas is het niet mogelijk om in dit soort zaken een pro deo advocaat te krijgen die door de Staat wordt betaald. De overheid heeft de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand in dit soort zaken uitgesloten.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden