Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel bij hennepstekkenkwekerij

De berekening van de ontnemingsvordering voor het wederrechtelijk verkregen voordeel verloopt op dezelfde wijze als bij de ontneming bij een hennepkwekerij. De berekening van het ontnemingsbedrag vindt plaats aan de hand van dezelfde bouwstenen:

  • Aantal oogsten
  • Aantal stekken
  • Opbrengst per stek
  • Kosten moederplant
  • Variabele kosten per stek
  • Afschrijvingskosten op investeringen 
  • Elektriciteitskosten

> Meer informatie berekening wederrechtelijke verkregen voordeel bij hennepstekken

Inleiding 

Een hennepstek is een stuk van de moederplant dat afgeknipt wordt en dat opgekweekt wordt tot een nieuwe hennepplant. De moederplanten staat in een aparte kweekruimte. Voor het kweken van de hennepstekken wordt gebruik gemaakt van normale tl-balken van 400 Watt, welke lampen gedurende 18 uren per dag branden om te voorkomen dat de planten in de bloei schieten. Vaak worden de moederplanten zelf gekweekt door mooie stekken op te laten groeien. Na 4 tot 8 weken kunnen wekelijks stekken van de moederplant worden gesneden. De moederplant gaat ongeveer 8 maanden mee, maar in de praktijk komt het ook voor dat de moederplant al na 12 weken wordt vervangen. Een stek heeft na ongeveer 2 weken onder de tl-lampen voldoende wortels om ze uit te planten of te verkopen. 

Aantal oogsten

Het aantal oogsten wordt berekend aan de hand van de periode dat de verdachte heeft gekweekt.
De kweekcyclus is echter sterk wisselend per kweker. Er zijn kwekers die een kweekcyclus van 3 - 4 weken hanteren voordat de hennepstekken te planten of te verkopen zijn, maar in strafzaken komen we ook kwekers tegen die er 8 - 9 dagen over doet. 
In de literatuur en op internet wordt als uitgangspunt een kweekcyclus van twee weken genoemd (zie o.a. Growworld.nl). Dit is ook als uitgangspunt overgenomen in BOOM-nieuws, afl. december 2006, nr. 46.

Hierbij moet nog wel rekening worden gehouden met een periode van 8 weken voor het opkweken van de moederplant, die op de kweekperiode in mindering moet worden gebracht.

En verder moet er rekening worden gehouden met de laatste kweek, die door de politie in beslag is genomen. Omdat de leeftijd van de hennepstekken moeilijk te bepalen, dient (voorzichtigheidshalve) nog eens een periode van 2 weken in mindering te worden gebracht. 

SAMENGEVAT: 
Het aantal oogsten kan worden berekend door de de vastgestelde kweekperiode met 10 weken te verminderen, en vervolgens het overblijvende aantal weken te delen door 2. 

Aantal hennepstekken

Bepaald moet vervolgens worden hoeveel hennepstekken een moederplant heeft opgeleverd.

Daartoe kan het aantal littekens worden geteld van een aantal representatieve planten, dat vervolgens als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de rest van de planten. Belangrijk is hierbij dat willekeurige planten op verschillende plaatsen in de kweekruimte worden gebruikt. 
Toch is deze berekeningsmethode niet echt betrouwbaar, omdat een moederplant maar beperkt wordt gebruikt, en bij oudere planten het aantal littekens moeilijker is vast te stellen.

Een andere berekeningsmethode is het aantal ingekochte stekpluggen te verminderen met de aangetroffen voorraad stekpluggen, zodat het verschil het aantal gebruikte stekpluggen oplevert.

In de jurisprudentie zien we ook cijfers van 10 stekken per moederplant per oogst, maar ook komen we strafzaken tegen waarbij tot wel 50 stekken per moederplant werden verkregen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de moederplant.

In alle gevallen moet rekening worden gehouden met een uitvalspercentage van 20% omdat niet alle stekken wortelen. 

Opbrengst per hennepstek

In de BOOM-nieuwsbrief 2006, nr. 46 wordt er uitgegaan van een gemiddelde verkoopprijs van € 1,00 per hennepstek.

Berekening opbrengst

De opbrengst van een hennepstekkenkwekerij kan als volgt worden berekend:

Kweekperiode - 10    x   aantal moederplanten x 10 x € 1,00 = opbrengst
            2

Kosten

Op de berekende opbrengst dienen de kosten in mindering te worden gebracht. Het gaat dan om de kosten voor de moederplant, de variabele kosten per hennepstek, de investeringskosten (middels afschrijving) en de elektriciteitskosten.

Kosten moederplant

De kosten voor de moederplant kan worden berekend aan de hand van de uitgangspunten die op grond van het rapport Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht - standaardberekeningen en normen voor de variabele kosten van een hennepplant worden genomen. 

Als kosten kunnen dus een bedrag € 3,33 per moederplant worden gehanteerd. 

Variabele kosten hennepstekken

De variabele kosten hebben betrekking op de potgrond dan wel steenwol die gebruikt wordt voor het kweken van de hennepstekken. In de BOOM-nieuwsbrief 2006 nr. 46 wordt uitgegaan van een bedrag van € 0,20 aan variabele kosten.

Investeringskosten (via afschrijving)

Net als bij de berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel bij hennepteelt, worden de investeringskosten bij een hennepstekkenkwekerij ook berekend op basis van de afschrijvingskosten per oogst. Hierbij wordt uitgegaan van een totale afschrijvingsperiode van 4 jaar, en 25 oogsten per jaar. 

Omvang hennepstekkenkwekerijInvesteringskostenAfschrijvingskosten per oogst
        0 -     4999 hennepstekken€   3.000,00€  30,00
   5000 -     7499 hennepstekken€   4.000,00€  40,00
   7500 -     9999 hennepstekken€   5.000,00€  50,00
10.000 -   12.499 hennepstekken€   6.000,00€  60,00
12.500 -   14.999 hennepstekken€   7.000,00€  70,00
15.000 -   17.499 hennepstekken€   8.000,00€  80,00
17.500 -   19.999 hennepstekken€   9.000,00€  90,00
20.000 -   22.499 hennepstekken€ 10.000,00€ 100,00
22.500 -   25.000 hennepstekken€ 10.000,00€ 100,00

Elektriciteitskosten

Bij een hennepstekkenkwekerij wordt doorgaans gebruik gemaakt van TL-buizen, in plaats van assimilatielampen. De TL-buizen branden gedurende 18 uur per dag om bloei van de planten te voorkomen. Voor een kweekperiode van twee weken is dat 252 uur (14 x 18). Bij een verbruik van een TL-buis van 18 Watt is dat in totaal 4.596 kWh). Uitgaande van een kostprijs van € 0,20 per kWh zou dat neerkomen op € 0,91 per TL-buis per oogst. Voor de berekening wordt in BOOM-nieuws 2006 nr. 46 uitgegaan van € 1,00 per TL-buis per oogst.

Alleen de daadwerkelijk gemaakte elektriciteitskosten mogen in mindering worden gebracht. Wanneer de elektriciteit illegaal werd afgenomen, dient eerst de navordering van de netbeheerder te zijn betaald, alvorens deze kosten op de opbrengst in mindering gebracht kunnen worden. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden