Betrokkenheid bij diefstal van elektriciteit/stroom bij hennepkwekerij

Bij het aftappen van stroom ten behoeve van een hennepkwekerij zal de officier van justitie vaak ook diefstal van stroom ten laste leggen aan de verdachte. Vaak is dat wel terecht, maar niet altijd! Of een verdachte ook veroordeeld kan worden voor diefstal van stroom is afhankelijk van de vraag of hij zelf de aanlegger van de stroomvoorziening is geweest, en zo niet, of hij wel wist of had moeten begrijpen dat de stroom niet op legale wijze werd afgenomen. Hierop is vaak nog goed verweer te voeren.

Aanlegger strafbaar

Wanneer de elektriciteit buiten de meter om wordt afgenomen, is de persoon die dit zo heeft aangelegd uiteraard schuldig aan diefstal van elektriciteit. Als aanlegger levert hij immers een actieve feitelijke bijdrage aan de diefstal van de elektriciteit.

Medepleger strafbaar

In de meeste gevallen is de eigenaar van de hennepkwekerij niet ook degene die het elektriciteitsnetwerk buiten de meter om heeft aangelegd. Die kan dan niet als feitelijk pleger van de diefstal worden veroordeeld (HR 1 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0431).

Wel kan de eigenaar, die niet het elektriciteitsnetwerk zelf heeft aangelegd, mogelijk veroordeeld worden voor het medeplegen van de diefstal van stroom. Betrokkenheid van de eigenaar van de hennepkwekerij als medepleger wanneer wordt vastgesteld dat die eigenaar wel op de hoogte is van de diefstal van elektriciteit, maar zich niet distantieert.  Wel moet dan een voldoende nauwe en bewuste samenwerking zijn vastgesteld. Die compenseert dan als het ware het feit dat de verdachte niet of slechts in beperkte mate direct bij de uitvoering betrokken is. Als van zodanige samenwerking sprake is, is het dus niet per se nodig dat de medepleger een actief aandeel heeft in de feitelijke uitvoering van het delict of zelfs maar ter plaatse aanwezig is.(HR 17 november 1981, NJ 1983, 84; HR 15 april 1986, NJ 1986, 740).

Een voorbeeld van betrokkenheid bij de diefstal van elektriciteit als medepleger is in het geval dat de verdachte het betreffende pand heeft gehuurd met het oog op een (samen met anderen) op te zetten hennepplantage, dat hij daarbij verder ook in die zin betrokken was, dat hij de planten van water voorzag, en dat de diefstal van elektriciteit een onderdeel was van het gezamenlijke project, waaraan de verdachte - ook toen hij merkte dat dit mede zodanige diefstal omvatte - is blijven meedoen. Alsdan is er sprake van een zodanige samenwerking, dat daarbij wordt aangenomen dat de verdachte ook wist van de diefstal van elektriciteit, en dat hij dit heeft aanvaard, door hiertegen niets te doen.

Onvoldoende bewijs voor medeplegen diefstal elektriciteit

Om enigszins een beeld te krijgen wanneer wel en niet van iemand als medepleger van diefstal van elektriciteit kan worden aangemerkt, geven wij enkele voorbeelden van strafzaken waarin het bewijs ontoereikend werd geacht:

  • Verdachte heeft verklaard dat hij de stekker in het stopcontact heeft gedaan en de lampen via de stekker heeft laten lopen. De elektriciteit is verder aangesloten door zijn medeverdachte plus algemene overweging dat het illegaal telen van hennepplanten, naar de ervaring leert, gepaard gaat met het illegaal aftappen van elektriciteit is onvoldoende voor medeplegen diefstal elektriciteit (HR 15 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0095)

Enkele tips

Tijdens het verhoor bij de politie krijgt u ook altijd de vraag of u wist dat de elektriciteit buiten de meter werd afgenomen. Als u verklaart dit geweten te hebben, levert dit direct een bekennende verklaring op. Het is dus niet verstandig om dit zo te vragen.
Wanneer u echter verklaart dit niet geweten te hebben, zal de politie doorvragen. Ze zullen dan vragen gaan stellen over de aangetroffen situatie. Vaak is het zo dat er een (dikke) stroomkabel vanachter de meterkast naar de hennepkwekerij loopt. Als dat zo is, wordt in de praktijk op basis hiervan redelijk snel bewijs aangenomen van de wetenschap dat de stroom illegaal werd verkregen. Waarom ligt er anders daar zo'n dikke stroomkabel?
Toch kan het zijn dat u echt niet wist dat die stroomkabel daarvoor bedoeld was. Mogelijk wist u niet eens dat dat een stroomkabel betrof. Dat klinkt wellicht naïef, maar niet iedereen heeft verstand van elektriciteit en de bijbehorende bekabeling. U moet in dat geval zeker niet verklaren dat u wist dat het een stroomkabel was, en dat deze werd gebruikt voor de hennepkwekerij!

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden