Straffen diefstal elektriciteit bij hennepkwekerij

Wanneer er bij een hennepkwekerij tevens sprake is van diefstal van elektriciteit, zal de rechter een hogere straf opleggen. Bij diefstal gaat het meestal om diefstal door middel van braak, verbreking, omdat het feit alleen kan worden gepleegd nadat de verzegeling van de meterkast is verbroken en/of de aansluiting moet worden verbroken om vervolgens buiten de meter om aangelegd te worden.

Gekwalificeerde diefstal

Het gaat dus altijd om een gekwalificeerde diefstal als bedoeld in artikel 311 sub 5 Sr. Hierop is naar wettelijke omschrijving een maximale gevangenisstraf van 6 jaar gesteld.

Verhoging straf

Bij de straftoemeting ligt het zwaartepunt niet zozeer op de diefstal van de elektriciteit, maar meer op de hennepteelt. In de praktijk zien we dat de straf bij diefstal van elektriciteit niet heel veel hoger ligt. Een verhoging van de straf met ongeveer 20 uren wordt als uitgangspunt gehanteerd.

 

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden