Medeplegen en medeplichtigheid

Binnen het strafrecht kunt u aangemerkt worden als pleger van hennepteelt, maar ook als medepleger of medeplichtige. Medeplegen en medeplichtigheid zijn deelnemingsvormen binnen het strafrecht die worden gebruikt om ook anderen, dan de feitelijk pleger, te kunnen vervolgen.

Het is belangrijk dat u weet dat u ook als medepleger of medeplichtige aan het telen, bewerken, verwerken dan wel opzettelijk aanwezig hebben van hennep en/of hennepplanten strafrechtelijk aansprakelijk kunt worden gehouden. U moet goed weten wat iedere variant inhoudt en welke eisen hiervoor gelden, en wat de gevolgen hiervan zijn.

Pleger

U kunt worden aangemerkt als pleger van het telen, bewerken, verwerken, dan wel opzettelijk aanwezigheden hebben van hennep en/of hennepplanten wanneer u zelf de hennepkwekerij hebt opgezet, betrokken geweest bent met het geven van water en voedingsstoffen, en/of de planten in uw aanwezigheid hebt gehad. Bij het plegen gaat het erom dat u zelf de handelingen verricht.

Medepleger

U kunt worden aangemerkt als medepleger wanneer u tezamen en in vereniging met anderen hennep hebt geteeld, bewerkt, verwerkt, dan wel hennep en/of hennepplanten opzettelijk aanwezig hebt gehad. Vereist is dat er sprake is van een bewuste, nauwe en volledige samenwerking. Dat laatste vereiste is misschien iets misleidend, nu u ook als medepleger betrokken kunt zijn bij een hennepkwekerij als u slechts de planten meerdere keren voeding of water hebt gegeven.

Medeplichtige

Bij medeplichtigheid gaat het om het opzettelijk behulpzaam zijn aan het telen, bewerken, verwerken, dan wel opzettelijk aanwezigheden hebben van hennep en/of hennepplanten of het geven van inlichtingen hiervoor.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden