Straffen bij natte (niet gedroogde) hennep

Soms wordt er een hoeveelheid nog niet gedroogde hennep aangetroffen en door de politie in beslag genomen. Deze natte hennep kan bijvoorbeeld net zijn geknipt. De Opiumwet maakt zelf geen onderscheid tussen natte en droge hennep. Hierop kan derhalve geen bewijsverweer door de advocaat worden gevoerd. Toch is het zo dat natte hennep veel zwaarder weegt, terwijl het minder opbrengt. Het is daarom belangrijk dat natte hennep wordt omgerekend naar een hoeveelheid droge hennep.

Natte wiet

Bij natte wiet gaat het om nog ongedroogde toppen van de hennepplant. De wiet is al wel geknipt of getopt, maar nog niet gedroogd. Na het oogsten van de hennepplant worden de bloemdelen - toppen - van de plant eruit geknipt en gedroogd. Wanneer de toppen voldoende gedroogd zijn, blijft de rookbare wiet over. Tijdens het drogen verliest de natte wiet ongeveer 80% van zijn gewicht en blijft er 20% rookbare wiet over. Daarom wordt voor een kilo natte wiet ook maar een vijfde van de droge kiloprijs betaald. 

Verhouding nat - droog

Als uitgangspunt voor de verhouding nat - droog wordt aangenomen dat bij het drogen van hennep slechts 1/5 deel van de natte hennep overblijft: 80% nat - 20% droog. 

Dit volgt ook uit een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 5 juli 2010, LJN: BN1460, waarin er een hoeveelheid natte hennep in beslag was genomen. In het arrest is hierover het volgende te lezen:

"Uit het proces-verbaal van bevindingen en de daarbij behorende foto’s blijkt dat op 16 oktober 2008 in de tuin van verdachte zes hele grote hennepplanten stonden. De tuin, met een geschatte oppervlakte van vijf bij twaalf meter, werd op een looppad na volledig bedekt door hennepplanten. De aangetroffen hennepplanten hadden een gezamenlijk gewicht van 53,7 kilogram. Uit de bijgevoegde foto’s van de aangetroffen situatie is het hof gebleken dat de aangetroffen hennepplanten enkele meters hoog zijn, vele takken hebben en elk voor zich een grote struik vormen. Het gewicht van de in de woning aangetroffen natte henneptoppen – welke volgens de verklaring van verdachte ter zitting van de hennepplanten in de tuin afkomstig zijn – bedroeg 10,12 kilogram. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat daarvan ongeveer 2 kilogram droge hennep overblijft, hetgeen wordt bevestigd door bronnen op internet die door verbalisant [verbalisant] zijn geraadpleegd (p. 6 van het politiedossier)."

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden