Straffen voor hennepstekken

Hennepstekken zijn op grond van artikel 3 Opiumwet strafbaar nu een hennepstek wordt gezien als een deel van de hennepplant. In de meeste gevallen zal bij het opzettelijk aanwezig hebben van hennepstekken hoogstens een strafmaatverweer gevoerd worden. Daartoe kunnen de volgende verweren gevoerd worden.

Onderscheid richtlijnen OM tussen hennepplant en hoeveelheid hennep per gram 1:5

De richtlijnen van het Openbaar Ministerie zeggen niets over de straftoemeting bij hennepstekken. Toch valt er wel enige indicatie voor de straftoemeting af te leiden van de richtlijnen. De richtlijnen maken onderscheid tussen de straffen voor hennepplanten en een hoeveelheid hennep in grammen. 

Uit de richtlijnen van het OM valt af te leiden dat voor 100 planten er 40 strafpunten wordt gehanteerd. Dit geldt ook voor een hoeveelheid van 500 gram. 

De verhouding tussen de hennepplanten en een hoeveelheid hennep ligt derhalve op 1 plant = 5 gram. 
Een hennepstekje weegt gemiddeld 1 gram. Dit zou betekenen dat het aantal hennepstekjes door 5 moet worden gedeeld om te komen tot een straf op grond van de richtlijnen voor hennepplanten. 

 Op basis van dit uitgangspunt komen we tot de volgende straffen

wAantal hennepstekkenPunten
-1 t/m 100 hennepstekken8 pt
-Vanaf 100 tot 500 hennepstekken9 pt
-Vanaf 500 tot 1000 hennepstekken17 pt
-Vanaf 1000 tot 4000 hennepstekken35 pt
-Vanaf 4000 tot 7000 hennepstekken54 pt
-Vanaf 7000 tot 10000 hennepstekken73 pt

Hierbij staat 1 punt gelijk aan 1 dag gevangenisstraf, 2 uren werkstraf en € 29,00 geldboete. 

Oriëntatiepunten rechtbanken voor hennepstekken
Ook in de oriëntatiepunten van de rechtbanken is niets terug te vinden over de straftoemeting voor hennepstekken. In de praktijk hebben we wel eens meegemaakt dat de rechters als verhouding hanteren 1:10. Dit betekent dat het aantal hennepstekjes moet worden gedeeld door tien om vervolgens daarop de straftoemeting voor hennepplanten te kunnen toepassen.

Jurisprudentie straftoemeting hennepstekken

Als we kijken naar de straffen die worden opgelegd voor het opzettelijk aanwezig hebben van hennepstekjes, zien we ook dat er aanzienlijk lagere straffen worden opgelegd. 

Een niet-gepubliceerde, maar wel belangrijke uitspraak is die van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 december 2006, parketnr 20/0090688-06. In deze zaak ging het om 1219 hennepstekken en 1206,81 gram hennep die waren aangetroffen in een growshop. Het ging dus om het beroeps/bedrijfsmatig aanwezig hebben. Toch werd er slechts een geldboete van € 4.400,00 opgelegd. Omgerekend - volgens de boeteregeling Opiumwet softdrugs (€ 29,- per punt) - naar punten is dat 151 punten. Los van alle strafmaat verhogende omstandigheden als medeplegen levert alleen het aanwezig hebben van de hoeveelheid hennep al 70 punten op. Zo beschouwd hanteert het hof voor de 1219 hennepstekken maximaal 81 punten, hetgeen omgerekend betekent dat voor iedere 15 hennepstekjes 1 punt wordt gehanteerd (1219/81= 15). Dit komt al redelijk in de buurt van de hiervoor zelf berekende criteria voor straftoemeting.

Ontnemingsvordering bij hennepstekken

Ook bij hennepstekken kan een ontnemingsvordering worden opgelegd. De ontnemingsvordering wordt berekend op basis van de volgende rekensom:

Aantal planten x het aantal knipwonden x (periode in weken / 2 - 10 weken) x € bedrag per hennepstek = voordeel hennepstekkerij.

> Meer informatie berekening ontnemingsvordering hennepstekken

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden