Straffen bij hennepkwekerij

Wanneer u gepakt bent met een hennepkwekerij, zult u - indien uw betrokkenheid kan worden vastgesteld - een straf krijgen. De hoogte van de straf is afhankelijk van het aantal planten dat is aangetroffen en het aantal eerdere oogsten dat kan worden vastgesteld, dan wel de hoeveelheid hennep die is aangetroffen, de mate van betrokkenheid en uw precieze rol, of er een ontnemingsvordering wordt opgelegd, en de hoogte daarvan, en de eventuele eerdere veroordelingen wegens hennepteelt of andere drugsdelicten.

Aantal planten

In beginsel wordt de straf bepaald aan de hand van het aantal planten dat is aangetroffen door de politie. Bij een hennepkwekerij tot 100 planten wordt als uitgangspunt een geldboete opgelegd van maximaal € 1.000,00.
Daarboven wordt doorgaans een werkstraf opgelegd in combinatie met een voorwaardelijke straf. Tot 500 hennepplanten geldt volgens de oriëntatiepunten van de rechtbanken een werkstraf van 120 uren, en tot 1000 planten geldt een werkstraf van 180 uren.

> Meer informatie straffen op basis van aantal hennepplanten

Eerdere oogsten

De hiervoor genoemde straffen gelden alleen voor hennepkwekerijen waarbij geen eerdere oogst kan worden vastgesteld. Wanneer er wel eerder is geoogst, wordt per oogst het aantal planten verdubbeld in het kader van de straftoemeting. Een hennepkwekerij met 500 planten, met een eerdere oogst, wordt dus voor de strafoplegging gezien als een hennepkwekerij met 1000 planten.

Hoeveelheid hennep

Daarnaast kan de straf ook worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid aangetroffen hennep. Dit gebeurt wanneer er een hoeveelheid natte of gedroogde hennep wordt aangetroffen door de politie. De rechtbanken hebben geen oriëntatiepunten gepubliceerd voor de straftoemeting van een hoeveelheid hennep. Het Openbaar Ministerie hanteert wel richtlijnen die grofweg op de volgende straftoemeting neerkomen:

Hoeveelheid                  Straf
   500 gram                 40 uur werkstraf
  1000 gram                 95 uur werkstraf
  5000 gram               220 uur werkstraf
25000 gram12 maanden gevangenisstraf

> Meer informatie straffen op basis van hoeveelheid hennep
> Omrekenen natte hennep naar droog

Voor hennepstekken gelden weer lagere straffen. De straf kan worden berekend door voormelde straffen door 5 te delen.
> Straffen voor hennepstekken

Mate van betrokkenheid en rol

Verder is de mate van betrokkenheid van de verdachte van belang, en de precieze rol. Wanneer het feit samen met anderen wordt gepleegd, geldt in beginsel een strafverhoging van 25% wegens medeplegen.
Wanneer u slechts een zeer kleine rol hebt gehad, in die zin dat u slechts als medeplichtige, krijgt u een strafkorting van 33%.
Een knipster krijgt uiteraard een lagere straf dan de personen die de hennepkwekerij heeft opgebouwd, de planten heeft verzorgd, en meedeelt in de winst. En zo krijgt ook een partner die de hennepkwekerij alleen heeft "gedoogd", een lichtere straf dan degene die de kwekerij heeft opgezet.

Ontnemingsvordering

Wanneer er een eerdere oogst kan worden vastgesteld, zal de rechter berekenen hoeveel voordeel er is behaald met de hennepkwekerij. Het gaat hier om een schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel op basis van vaste uitgangspunten. In de volksmond noemt men dit vaak ook een boete.

> Meer informatie over de ontnemingsvordering

Wanneer de rechter een ontnemingsmaatregel oplegt, zien we vaak dat de rechter iets minder straf oplegt, om zo de straf niet te zwaar te laten uitvallen. Het verschil is echter niet heel groot, terwijl de ontnemingsmaatregel vaak erg de verdachte diep raakt in de portemonnee. Het is daarom belangrijk dat er alles aan wordt gedaan om een hoge ontnemingsmaatregel te voorkomen.

Recidive

Recidive werkt ook straf verhogend. Wanneer u in het verleden eerder bent veroordeeld wegens hennepteelt of andere druggerelateerde delicten, zal de rechter een hogere straf opleggen. De terugkijkperiode bedraagt hierbij 5 jaren. Bij eenmalige recidive geldt een verhoging met 50%. Bij meermalen recidive geldt een verhoging met 100%.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden