Indicatoren eerdere oogsten hennepkwekerij

Politie en justitie hanteren vaste indicatoren om vast te stellen of een verdachte eerdere oogsten heeft gehad met de hennepkwekerij. Het is belangrijk dat u bekend bent met deze indicatoren zodat u hier rekening mee kan houden in uw verklaring bij de politie. Wij zullen de indicatoren voor eerdere oogsten bij een hennepkwekerij voor u op een rijtje zetten.

Algengroei

 • algengroei in de afvoeren
 • algengroei in de waterbakken

Bij algengroei wordt niet snel aangenomen dat dit al in de afvoeren en waterbakken aanwezig was toen deze tweedehands werden verkregen. Algengroei kan dus op zich een belangrijke indicatie opleveren voor eerdere oogsten, zij het niet dat goed kan worden vastgesteld hoeveel eerdere oogsten er dan zijn geweest. In ieder geval is het moeilijk om vast te stellen of het nu om een eerdere oogst gaat, of meerdere oogsten. 

> Verweren tegen algengroei als indicator voor eerdere oogsten

Kalkaanslag

 • kalkaanslag waterbakken
 • kalkaanslag plantpotten
 • kalkaanslag afdekzeil

De kalkaanslag ontstaat vaak op de waterbakken, de plantenpotten en het afdekzeil. Met name wanneer de aanslag de contouren van de potten op het afdekzeil heeft, alsook bijvoorbeeld de afdruk van een ketting in kalkaanslag op de potten te zien is, betekent dit dat de betreffende pot niet is verplaatst. Dit zou een belangrijke indicatie kunnen opleveren voor eerdere oogsten, zij het niet dat goed kan worden vastgesteld hoeveel eerdere oogsten er dan zijn geweest. In ieder geval is het moeilijk om vast te stellen of het nu om een eerdere oogst gaat, of meerdere oogsten. 

> Verweren tegen kalkaanslag als indicator voor eerdere oogsten

Aanwezigheid van stof

 • stof op de kappen van de assimilatielampen

Met name stof op de lampenkappen (kappen van armaturen van assimilatielampen) bij een hennepkwekerij wordt al gauw gezien als een aanwijzing voor een eerdere oogst. Aangenomen wordt dat de stof wordt veroorzaakt door het gebrek aan ventilatie. Ook wordt de stof vaak aangetroffen op het stoffilter van de koolcilinder en op de elektra.

> Verweren tegen stof op de kappen als indicator voor eerdere oogsten

Vervuilde materialen

 • Koolstoffilters zijn vervuild

Bij het vaststellen van de vervuiling van de koolstoffilters wordt door de politie gekeken naar de vervuiling van de witte filterdoek die aan de buitenzijde is aangebracht. Hoe zwaarder de filterdoek is vervuild, hoe langer de filterdoek in de kweekruimte aanwezig is geweest. Er is echter nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vervuiling van de filterdoek op de koolstoffilter en de relatie tot eerdere oogsten.

> Verweren bij vervuilde koolstoffilters

Afval

 • hennepafval op stellage en/of droogrekjes
 • hennepafval in vuilniszakken
 • hennepresten of schaartjes
 • schaartjes in vloeistof
 • oude aarde in potten (met wortelresten!)
 • oude aarde in vuilniszakken
 • lege potten
 • afval in vloeistofbakken
 • verpakkingen (o.a. van stekblokken)
 • (lege) voedingsflessen

Bij afval gaat met op zoek naar aanwijzingen voor eerdere oogsten. Een belangrijke indicatie voor een eerdere oogst is hennepafval in vuilniszakken, tenzij het aannemelijk is dat die vuilniszakken met de tweedehands installatie is opgekocht in die zin dat het een totale deal is geweest. Bij het aangetroffen hennepafval gaat het erom hoeveel er dan precies is aangetroffen en of dit niet per ongeluk van de installatie kan zijn gevallen. Bij de voedingsflessen geldt ook weer dat het raar is wanneer er lege flessen zijn meegenomen bij het opkopen van de tweedehands installatie, maar ook daarvoor zou u wellicht een aannemelijke verklaring kunnen geven. De overige indicatoren kunnen allemaal ook zijn meegenomen bij de tweedehands installatie. 

> Verweren bij aangetroffen afval
> Verweren bij aangetroffen aarde met wortelresten

Installatie

 • barcodes / productiedata op stellage, houtmateriaal, elektriciteitsbuizen, etc.

In de meeste gevallen bevatten de installatie en/of de overige materialen geen barcodes en of productiedata. Mocht dat wel het geval zijn, dan zegt dit meestal nog niets, want ook hier kan goed het verweer worden gevoerd dat alles tweedehands, op een later moment, is verkregen.

Aantekeningen

 • Groeischema's
 • Agenda/notities
 • gsm
 • computers

Sommige cliënten houden aantekeningen bij en/of hebben een uitgewerkt groeischema en een agenda voor het vastleggen van de groei. Uiteraard is dat erg onverstandig om te hebben, maar mocht dit toch bij u zijn aangetroffen, dan is het belangrijk dat u een goede verklaring hebt voor deze gegevens. Overleg vooraf met een advocaat!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden